Opstaan voor Standing Rock

Volgende week weten we meer. Volgende week weten we wie van de twee, Trump of Clinton, de Derde Wereldoorlog mogen ontketenen.De kiezers kunnen kiezen tussen enerzijds iemand die per ongeluk of in een driftbui op de knop drukt enerzijds, en anderzijds een kandidaat die doelbewust het risico van zo ’n wereldoorlog neemt door Rusland te tergen boven Syrië, aan de grens van Litouwen of in het Oosten van Oekraïne. Mensen kunnen kiezen uit een onberekenbare uiterst rechtse dictator-in-de-dop enerzijds, en een zeer calculerende CEO-in-spe van de USA, Inc., met een militarisme in dienst van imperiale doelen anderzijds. Mensen kunnen kiezen tussen oorlog en oorlog, tussen big business en big business, tussen sluw verkapte repressie enerzijds en openlijk bot racisme en seksisme anderzijds. Ik heb geeneens zin om de namen van het ruziemakende tweetal hier te noemen.

Het tweetal maakt echter niet enkel ruzie om het baantje van president op zich. Het tweetal maakt ook ruzie over de buit van vijfhonderd jaar landroof en erger. Immers, de Verenigde Staat is een soort Israël-op-steroïden (het was voor de stichting van laatstgenoemde staat ook een bruut precedent): een product van koloniale verovering, verdrijving van de oorspronkelijke bevolking, nog vaak aangeduid met dat koloniale woord ‘Indianen’, maar beter omschreven als Oorspronkelijke of Inheemse Amerikanen, naar steeds onherbergzamer oorden, en uitroeiing waar verdrijving niet soepeltjes genoeg verliep. Die oorspronkelijke bevolking vertikt het echter hardnekkig om geruisloos te verdwijnen. Ze bood weerstand, ze blijft weerstand bieden.

En juist dezer dagen bereikt dien weerstand indrukwekkende hoogtepunten, net zo goed als het neerslaan van die weerstand nieuwe dieptepunten bereikt. Ik heb het over de dramatische confrontatie in Standing Rock Indian Reservation, in Noord Dakota. Dáár staat iets op het spel. Dáár valt een kant te kiezen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr