Oprukkende zee bedreigt 300.000 Amerikaanse woningen

Kustoverstromingen door de stijgende zeespiegel bedreigen in de volgende dertig jaar 311.000 woningen in de VS, met een gezamenlijke marktwaarde van 117,5 miljard dollar. Tegen het einde van deze eeuw stijgt dat aantal zelfs tot 2,4 miljoen huizen, met een waarde tot 1000 miljard dollar, berekende de Union of Concerned Scientists (UCS).

De wetenschappers gaan voor de analyse uit van klimaatscenario’s die ontwikkeld zijn door de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en combineerden de overstromingsrisico’s met data over het vastgoed aan de kust. Zo kwamen ze tot een lijst van alle woningen en bedrijven aan de kust die chronisch overstroomd dreigen te worden of minstens 26 keer per jaar met overstromingen te maken krijgen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be