Oproep Vogelbescherming: honden aan de lijn

Op veel plekken in het land is de zomervakantie al losgebarsten. Helaas vergeten we te vaak dat de natuur meer is dan een decor om te ontspannen. Vooral loslopende honden, op plekken waar dat niet is toegestaan, vormen een groot probleem. Zeker omdat het broedseizoen van vogels langer duurt dan vaak wordt gedacht. Geef vogels de ruimte!

Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’. Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Mensen en loslopende honden verstoren door hun aanwezigheid vaak onbewust vogels en andere dieren in hun mogelijkheden om voedsel te zoeken, te rusten of te broeden. Een hond, wandelaar of fietser die van het pad afwijkt, verjaagt al snel en zonder dat door te hebben een vogel van zijn nest. Als dit een enkele keer gebeurt, hoeft dit niet erg te zijn.

Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Credit: State Archive of Florida – http://fpc.dos.state.fl.us/prints/pr07251.jpgFirst uploaded to en.wikipedia by FinFangFoom under PD. Original image: en:Image:Lassie.jpg., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1181430