Open oproep voor protestbijeenkomst in solidariteit met de vervolgde anarchist Abtin Parsa

Niet Iran, noch Griekenland, de vervolgde anarchist Abtin Parsa moet in Nederland blijven.

Zaterdag 7 november om 14:00 op Beursplein te Amsterdam

De vervolgde anarchist Abtin Parsa is een voormalige politieke gevangene met atheïstische opvattingen, die in Iran anderhalf jaar in de gevangenis heeft gezeten, door het islamitische regime.

In 2014, toen hij 16 jaar oud was werd Abtin Parsa opgepakt door de IRCC voor een anti-islamitische en anti-staat speech op zijn middelbare school Shahid Chamran in de Iraanse stad Zarghan. Na zijn vrijlating werd hij zwaar gecontroleerd en onder druk gezet door het Islamitische regime en hij vluchtte in 2016 vanuit Iran naar Griekenland. Na de vlucht werd hij meerdere malen met de dood bedreigd door verschillende organisaties en individuen die verbonden zijn met het Iraanse islamitische regime.

In 2017, tegelijkertijd met de massale protesten tegen het regime in Iran vertoonde de anarchist Abtin Parsa in een video boodschap zijn solidariteit met de protesten. Enkele dagen later werd deze solidariteitsvideo gemanipuleerd en geknipt en op de Iraanse televisie vertoond zodat het leek alsof Abtin Parsa een uitleg gaf hoe je explosieven maakt.

Abtin Parsa verkreeg in Griekenland de status van politiek vluchteling in 2017 voor een periode van 3 jaar. In het zelfde jaar sloot Abtin zich aan bij de radicale sociale bewegingen en raakte betrokken bij het verzet tegen de structurele onderdrukking uitgevoerd door de Griekse staat tegen migranten. Gedurende deze strijd is Abtin meerdere malen gearresteerd en gemarteld door de Griekse staat, onder andere:

In juli 2018 werd Abtin Parsa gemarteld door de Griekse smeris waarbij hij aan meerdere lichaamsdelen verwond of beschadigd raakte en een rugwervel werd gebroken.

In januari 2019 werd kameraad Abtin Parsa gearresteerd door de Griekse smeris voor het gebruik van een valse ID-kaart om daar mee uit Griekenland te vertrekken.

In augustus 2019 werd hij opgepakt vlakbij zijn huis door de Griekse politie op beschuldiging voor het bij zich hebben van een wapen, terwijl hij alleen een klein breekmesje bij zich had. Abtin weigerde vervolgens zijn vingerafdrukken af te geven, om op deze manier te protesteren tegen de manier waarop de Griekse smeris immigranten behandeld. De rechtbank veroordeelde hem tot 23 maanden voorwaardelijk en een geld boete van 180,- euro

In november 2019, heeft de anti-terreurpolitie een grootschalige operatie begonnen om aanwijzingen te zoeken van een revolutionaire organisatie. Zijn huis en de huizen van meerdere andere anarchisten zijn aangevallen door de anti-terreur smerissen. Tijdens de inval van de anti-terreursmerissen bij het huis van Abtin Parsa, zijn al zijn asielpapieren die in huis waren samen met zijn andere bezittingen in beslag genomen door de anti-terreursmerissen.

In februari 2020 is de anarchist Abtin Parsa gedwongen te verhuizen vanuit Athene om politieke redenen, om een ondergedoken bestaan te leiden in een andere stad. Zo kon hij ontsnappen aan de controle van de smerissen die zijn huis, bewegingen en persoonlijke contacten buitensporig in de gaten hielden.

Op 14 maart 2020 is de anarchist Abtin Parsa aangeklaagd voor het aanzetten tot een gewapende opstand, maar feitelijk ging het om zijn steun aan migranten die als propaganda tegen hem werd gebruikt door de Griekse televisie en kranten. Toen werd hij op 30 maart gearresteerd door de anti-terreursmerissen met deze aanklachten.

Toen het politiek asiel van de vervolgde anarchist Abtin Parsa aan het einde kwam van de driejarige termijn, waren er diverse Griekse kranten die de Griekse ministerie van Migratie citeerden, die gezegd zou hebben dat het politiek asiel van Abtin Parsa was afgekeurd wegens zijn arrestatie op 30 maart 2020,

Nadat de Griekse staat het politiek asiel van Abtin Parsa had afgekeurd, is hij gevlucht uit Griekenland en heeft hij politiek asiel aangevraagd in Nederland. Enkele weken geleden heeft de Nederlandse staat zijn aanvraag voor politiek asiel afgekeurd en nu is het plan hem uit te leveren aan Griekenland. Indien de vervolgde anarchist Abtin Parsa wordt uitgeleverd aan Griekenland, komt hij terecht in het Griekse gevangenissysteem, of wordt hij weer door Griekenland uitgeleverd aan de islamitische staat Iran waar zijn leven serieus gevaar zal lopen. Wij eisen het toekennen van politiek asiel aan de vervolgde anarchist Abtin Parsa en wij zijn tegen uitlevering aan Griekenland.

Anarchist initiatief, Amsterdam

– via Vrije Bond