Open brief: Een einde aan al het slachten en een einde aan racisme

Beste mede-dierenvrienden,

Wij zijn een aantal dierenvrienden uit de Zaanstreek en schrijven jullie
over het volgende.

Op facebook hebben we jullie oproep gezien tot een ‘stil protest tegen
het offeren van dieren’ bij een halal slagerij in Zaandam, op de dag van
het islamitisch offerfeest, vrijdag 31 juli, van 10:30 tot 12:30 uur.
Het gaat om dit event.

Deze oproep vinden we problematisch. We willen jullie dan ook vragen om
hiervan af te zien en wel om de volgende redenen:

Laten we beginnen te zeggen dat we er niet aan twijfelen dat jullie, net
als wij, tegen elke vorm van slachten zijn. Slachten is een gruwel. Elke
vorm van slacht. Het maakt een dier niet uit hoe en waar en waarom die
slacht plaatsvindt. Slachten moet stoppen.
Maar dat bereik je niet door deze specifieke vorm van slachten eruit te
lichten.

In jullie oproep zeggen jullie dat de actie een protest is tegen het
‘offeren van dieren’ en ‘niet tegen de islam of de onverdoofde slacht’.
Maar zo komt het niet over.
Allereerst: dat offer waarover dit gaat wordt door middel van
onverdoofde slacht gebracht. Dat kun je niet los van elkaar zien. Ten
tweede: door de nadruk van het protest te leggen op dit ‘offeren’
tijdens het islamitisch offerfeest wek je de indruk dat het een protest
is tegen dat islamitisch offerfeest. Maar feit is dat het onverdoofd
slachten waarmee dat offer wordt gebracht het hele jaar door gebeurt,
zowel voor halal (islamitisch) als koosjer (joods) vlees.
Je kunt volgens ons dus geen betere dag en geen betere oproep verzinnen
als je mensen tegen moslims zou willen opzetten. Het lijkt haast wel
alsof je zeggen wilt: wij westerlingen slachten veel diervriendelijker,
en die moslims zijn een stel barbaren want ze slachten zonder verdoving
en dan nog voor Allah ook.
Hierdoor lijkt het meer op haat zaaien dan op een dierenrechtenactie.
Bovendien: je kunt toch moeilijk met droge ogen beweren dat het er in de
conventionele slachthuizen zo pijnloos aan toe gaat.

Samenvattend: door je op deze dag op deze specifieke vorm van slachten
te richten, laad je de verdenking op je met selectieve verontwaardiging
bezig te zijn. Als een extreemrechtse groep dit doet, dan weten we het
zeker: dit is een racistische actie. Het gaat ze niet om de dieren, dat
ritueel slachten is een stok om de hond mee te slaan. Dat jullie erbij
zeggen dat dit niet de bedoeling is, is wat jullie van hen onderscheidt.
Maar in de praktijk zegt het weinig want die implicatie is er toch.
Daarmee speel je ongelooflijk hard extreemrechts in de kaart en dat
brengt ons op het volgende:

Aansluitend op jullie demonstratie, die van 10:30 tot 12:30 uur duurt,
houdt het extreemrechtse Rechts In Verzet – op 15 minuten loopafstand
vanaf jullie demonstratie – van 13 tot 18 uur een demonstratie ‘Stop
ritueel slachten’ in het centrum van Zaandam. Ze willen daar 5000
pamfletten verspreiden. We kunnen ons niet voorstellen dat jullie
daarmee geassocieerd willen worden. Dat alleen al moet reden genoeg zijn
om hiervan af te zien.
Daarbij lopen jullie het risico dat extreemrechts graag van tevoren even
met jullie mee wil komen doen om deelnemers aan jullie demonstratie mee
te lokken naar die van hen, want hoe krijg je anders die 5000 flyers
verspreid met het kleine aantal mensen waaruit Rechts In Verzet bestaat?
Zo kunnen medestanders van jullie onbedoeld bondgenoten worden van
extreemrechts. Daar sta je dan samen met extreemrechts te demonstreren,
met racisten en fascisten zoals Hugo Kuijper (zie:
KAFKA) die daarbij wel aanwezig zal
zijn.

We horen jullie al zeggen: we doen het voor de dieren. Maar de strijd
voor dierenbevrijding kun je niet los zien van de strijd voor menselijke
bevrijding. Voor racisme kan en mag geen plaats zijn: antiracisme en
antispeciësisme horen hand in hand te gaan. De minste suggestie van
samenwerking met of het tolereren van extreemrechts in je beweging leidt
tot uitsluiting van mede-dierenrechtenactivisten van kleur en/of met een
andere culturele en/of maatschappelijke achtergrond en/of afkomst. Het
is immers een wit privilege om je te kunnen veroorloven om acties te
organiseren waar racisten zich bij thuis voelen of erger nog: zelfs
welkom zouden kunnen zijn. Wij vinden dat deze actie dat gevaar in zich
draagt en komen daarom niet meedoen met jullie actie, net zo min als dat
we zouden meedoen met die van Rechts in Verzet.

Bedenk je tenslotte ook nog het volgende: de demonstratie van Rechts in
Verzet is al bekend in antifascistische kringen en zal ongetwijfeld niet
zonder tegenactie blijven en beslist ook jonge moslims bereiken die er
wel eens tegen in het geweer zouden kunnen willen komen. De kans bestaat
dat jullie demonstratie ook bij hen al bekend is of wordt. De woede over
de racistische actie zou ook wel eens op jullie boterham terecht kunnen
komen. Als al het voornoemde niet reden genoeg is om van deze
demonstratie af te zien, vraag jezelf dan af of je aan boze jonge
moslims kunt uitleggen dat het toch echt niet als moslim bashen bedoeld
is. Zoals we al zeiden: het verschil is moeilijk te zien. Protesteren
“tegen offeren” komt over als zondebokkenpolitiek. Hebben jullie
trouwens gezien dat er ook veganistische moslims bestaan die in de eigen
gemeenschap op dit vlak goed werk verrichten? Zie:
http://veganmuslims.com. Het zou in dit verband een veel beter idee zijn met hen contact op te nemen en hun acties van support te voorzien. Samen met moslims tegen (onverdoofd) slachten, in plaats van tegen hen!

Al met al hopen we dat jullie hier nog eens goed over willen nadenken.
Tegelijk willen we de discussie hierover aanzwengelen. Daarom is dit ook
een open brief.
We willen hiermee ook dierenrechtenorganisaties in het algemeen oproepen
er meer aan te doen om ‘all inclusive’ te worden in onze strijd tegen
elke vorm van moord op dieren en zich actief open te stellen voor
deelname van en samenwerking met alle dierenrechtenactivisten, niet
alleen witte westerlingen.

We horen graag van jullie!

Groeten van enkele Zaanse dierenvrienden