Open brief aan ’teruggekeerde’ VS-ambassadeur Hoekstra

Geachte heer Hoekstra,

uw witte president met Duits-Schotse wortels heeft vier leden van het congres deze week aangeraden ’terug te keren naar het land waar zij vandaan komen’. Het gaat om vier gekleurde vrouwen, van wie er drie in de VS geboren zijn, net als uw president.

Ondersteunt u deze bewering? We hebben u er nog niet over gehoord. Kunt u nu nog wel ’terug’ naar de VS, aangezien u niet dáár, maar hier bent geboren?

Deze bewering treft ons niet alleen als kwaadaardig, maar ook als volbloed racistisch, vooral komend van een president. Er bestaat sinds WO-II geen precedent voor een vergelijkbare uitlating van een Amerikaans president.

Wij zouden in het geval dat u eruit wordt gegooid door uw president, ernstig bezwaar maken tegen uw heraanvraag van Nederlands staatsburgerschap door iemand met oogkleppen op ter grootte van schuurdeuren.

Geldt deze uitlating ook voor de Joodse schoonzoon van de president? Geldt deze uitlating ook voor alle Poolse Amerikanen? Voor alle Ierse Amerikanen? Dutch Americans? Duitse en Britse en Schotse Amerikanen? Voor alle zwarte Amerikanen? Betekent dit dat er over enkele jaren, als iedereen die geen wortels heeft in wat nu de VS heet, weer verdwenen is zodat de oorspronkelijke bewoners hun oorspronkelijke bezit weer terugkrijgen – zij het dan ernstig geschonden? Verwacht u dat de oorspronkelijke bewoners de president zullen oproepen terug te gaan naar de plaats waar hij vandaan komt?

Of gelooft u wellicht toch dat het een basaal mensenrecht is, dus voor iedereen, ongeacht iemands kleur of afkomst, om zich te vestigen waar hij of zij wil, zolang hij daarmee anderen niet wil benadelen en ook niet benadeelt? Inclusief gelukszoekers, zoals uw ouders?
Kinderen zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor hun geboorteplaats.

Als gelukszoeker en zoon van gelukszoekers die in de VS gewoond hebben, terwijl ik zelf ook nog in Frankrijk en Polen heb gewoond en gewerkt, onderschrijf ik dit fundamentele mensenrecht, dat niet ingeperkt moet worden door nationalistische gevoelens van egocentrische en populistische regeringen die hun macht misbruiken.

De Britse minister van binnenlandse zaken Javed is geboren in Manchester en afkomstig uit een familie met Pakistaanse wortels. Hij protesteert luid en duidelijk tegen uw president. Wat vindt u van de Ierse president, wiens ouders ook al niet in Ierland geboren zijn? Vindt u ook niet dat racisme en vreemdelingenhaat vaak dodelijke kwalen zijn, die van ons allen de grootst mogelijk weerstand vereisen? Wat doet u op dat punt?

Bussum, Arthur Graaff, antifascist, gelukszoeker, terugkeerder uit VS en Polen fpamsterdam@yahoo.com”