Open brief aan het volk van de Verenigde Staten van president Nicolás Maduro

Een van de belangrijkste redenen door te gaan met het informeren over Venezuela is omdat het waarschijnlijk de belangrijkste historische gebeurtenis van deze tijd zal blijken te zijn. En net zoals bij alle vorige grote militaire rampen slaapwandelen we weer de verschrikkingen in, in coma gehouden door de grote mediabedrijven die in samenwerking met de politieke elite en geheime diensten, via hun PSYOP 1machine, de ‘juiste’ meningen promoten en de ‘foute’ bestrijden.

President Nicolás Maduro stuurde een open brief aan het volk van de VS, maar de Amerikaanse mainstream media besloten en bloc hier geen letter aan te wijden. Alleen onafhankelijke media publiceerden dit document, dat toch gewoon als historisch te betitelen valt en het is een journalistieke doodzonde dit zomaar te negeren. Maar zoals we weten zijn 90% van alle media in handen van slechts zes kolossale bedrijven, die de loyale stoottroepen vormen van het Amerikaanse imperium.

Men kan denken wat men wil over de Venezolaanse ‘president’ (wel of niet?) maar vrije burgers hebben het recht om alle gebeurtenissen te kennen en niet alleen die, welke de status quo goed uitkomen. Daarom hier integraal (zo goed mogelijk in het Nederlands vertaald) deze brief:

10 februari 2019

***

Als ik iets weet, gaat het over mensen, zoals jullie, ik ben een man van het volk. Ik ben geboren en opgegroeid in een arme buurt van Caracas. Ik vormde mezelf in de hitte van volks- en vakbondsstrijd in een Venezuela dat ondergedompeld was in uitsluiting en ongelijkheid. Ik ben geen tycoon, ik ben een werker van rede en hart, vandaag heb ik het grote voorrecht president te zijn van het nieuwe Venezuela, geworteld in een model van inclusieve ontwikkeling en sociale gelijkheid, dat sinds 1998 werd gesmeed door Commandant Hugo Chávez geïnspireerd door het Bolivariaanse erfgoed.

We leven heden in een historische droomtoestand. Er zijn dagen die de toekomst van onze landen tussen oorlog en vrede zullen bepalen. Uw nationale vertegenwoordigers in Washington willen dezelfde haat die zij in Vietnam hebben geplant, tot aan hun grenzen brengen. Ze willen binnenvallen en ingrijpen in Venezuela – ze zeggen, zoals ze toen zeiden – in naam van democratie en vrijheid. Maar zo zit het niet in elkaar. Het verhaal over het zich meester maken van de macht in Venezuela is even onjuist als dat van de massavernietigingswapens in Irak. Het is een foute zaak, die dramatische gevolgen kan hebben voor onze hele regio.

Venezuela is een land dat, krachtens haar grondwet van 1999 de participatie- en voorvechtersdemocratie van de bevolking breed heeft verspreid, en dat is vandaag de dag ongekend, als een van de landen met het grootste aantal verkiezingsprocessen in de afgelopen 20 jaar. Je houdt misschien niet van onze ideologie, of van ons optreden, maar we bestaan ​​en we zijn met miljoenen.

Ik richt deze woorden tot de bevolking van de Verenigde Staten om te waarschuwen voor de ernst en het gevaar dat sommige sectoren in het Witte Huis van plan zijn om Venezuela binnen te vallen, met onvoorspelbare gevolgen voor mijn land en voor de hele Amerikaanse regio. President Donald Trump is ook van plan om nobele dialooginitiatieven, aangemoedigd door Uruguay en Mexico met medewerking van CARICOM 2 voor een vreedzame oplossing en dialoog ten gunste van Venezuela, te verhinderen. We weten dat we voor het welzijn van Venezuela aan tafel moeten gaan zitten en praten, want weigering tot dialoog is het kiezen voor sterkte als uitweg. Houd in gedachten de woorden van John F. Kennedy: “Laten we nooit onderhandelen uit angst. Maar laten we nooit bang zijn om te onderhandelen”.

Zijn zij die geen dialoog willen, bang voor de waarheid?

De politieke onverdraagzaamheid tegenover het Venezolaanse Bolivariaanse model en het verlangen naar onze immense oliebronnen, mineralen en andere grote rijkdommen, heeft geleid tot een internationale coalitie onder leiding van de Amerikaanse regering om de bedenkelijke waanzin te begaan van een militaire aanval op Venezuela onder het bedrieglijke excuus van een niet-bestaande humanitaire crisis.

De bevolking van Venezuela heeft pijnlijke sociale verwondingen opgelopen, veroorzaakt door een criminele commerciële en financiële blokkade, die is verergerd door de onteigening en diefstal van onze financiële middelen en bezittingen in landen die achter deze uitzinnige aanval staan.

En toch, dankzij een nieuw systeem van sociale bescherming, van directe aandacht voor de meest kwetsbare sectoren, blijven we met trots een land met een hoge menselijke ontwikkelingsindex en lage ongelijkheid in Noord- en Zuid-Amerika.

Het Amerikaanse volk moet weten dat deze complexe veelvormige agressie wordt uitgevoerd met volledige straffeloosheid en in duidelijke schending van het Handvest van de Verenigde Naties, dat uitdrukkelijk de dreiging of het gebruik van geweld verbiedt, naast andere beginselen en doeleinden in het belang van de vrede en de vriendschappelijke relaties tussen Naties.

We willen zakenpartners blijven van de mensen in de Verenigde Staten, zoals we door onze geschiedenis heen zijn geweest. Hun politici in Washington, daarentegen, zijn bereid om hun zonen en dochters te laten sterven in een absurde oorlog, in plaats van het heilige recht van het Venezolaanse volk op zelfbeschikking te respecteren en hun soevereiniteit te beschermen.

Net als u, mensen van de Verenigde Staten, zijn wij Venezolanen patriotten. En we zullen ons thuisland verdedigen met heel onze ziel.

Vandaag is Venezuela verenigd in één enkele kreet: we eisen de stopzetting van de agressie die onze economie probeert te onderdrukken en onze mensen sociaal te verstikken, evenals het stoppen van de ernstige en gevaarlijke dreigingen van militair ingrijpen tegen Venezuela.

We doen een beroep op de goede ziel van de Amerikaanse samenleving, slachtoffer van haar eigen leiders, om zich bij onze oproep tot vrede aan te sluiten, laten we allemaal één volk zijn tegen oorlogszucht en oorlog.

Lang leve de volkeren van Amerika!

Nicolás Maduro

(Bron: Global research)

(Update 13-02-2019: VIDEO: Duizenden Venezolanen staan in de rij in Caracas om de Open Brief van Maduro aan het volk van de VS te ondertekenen.)

1 Wikipedia: “Psychologische operaties (PSYOP) zijn operaties om geselecteerde informatie en indicatoren aan het publiek over te brengen om hun emoties, motieven en objectieve redeneringen, en uiteindelijk het gedrag van regeringen, organisaties, groepen en individuen te beïnvloeden.”

2 De Caribische Gemeenschap (Engels: Caribbean Community and Common Market), afgekort CARICOM en in het Nederlands meestal als Caricom geschreven, is een Caribische handelsorganisatie.