Open brief aan Halbe Zijlstra

Beste Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken,

Ik lees dat u ‘zeker grond’ ziet voor de huidige Turkse militaire aanval in Syrië waarmee Turkije probeert het Koerdische grondgebied daar op eigen bevolking, te veroveren. U bent van mening dat Turkije zich mag verdedigen. Natuurlijk, dat is logisch. Als NAVO-bondgenoot heb je dat recht. Maar of de Koerdisch-Syrische milities en bevolking een gevaar vormen voor (één) van de NAVO-landen is zeer de vraag. Zij vechten al jaren tegen de terroristen van ISIS. De Syrische Koerden vechten zij aan zij met bondgenoot Amerika, de “baas” van de NAVO.

Bent u dan niet bang, als u zo een uitspraak doet, dat u uzelf ongeloofwaardig maakt? Want het is tricky wanneer u president Erdoğan op zijn woord gelooft. Misschien zegt u: “Ach, ik ben nieuw als minister en ik mag fouten maken”. Ja, u bent sinds kort minister en u kent blijkbaar de heer Erdoğan nog niet, althans niet genoeg om hem wel of niet te geloven.

President Erdoğan verkondigt heel veel en vaak onwaarheden. Ik zal maar een uitspraak van de heer Erdoğan onder uw aandacht brengen. Vorig jaar beschuldigde Erdoğan Nederland ervan fascistisch te zijn, nadat Nederland zijn minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoğlu de toegang had geweigerd. Erdogan zei letterlijk het volgende: “Jullie kunnen de vliegreis van onze minister van Buitenlandse Zaken zoveel verhinderen als jullie wensen: Maar wacht maar af, hoeveel van jullie vluchten vanaf nu Turkije binnenkomen. Jullie hebben geen benul van diplomatie of politiek. Jullie zijn opvolgers van de nazi’s. Jullie zijn fascisten.”

Erdoğan heeft zijn land veranderd in een islamo-fascistoïde staat en maakt voorwaartse stappen om de Hitler van het Midden-Oosten te worden.

Geachte minister, kunt u beamen dat de president van Turkije een ‘zekere grond’ heeft voor zijn beschuldigingen aan het adres van Nederland? Of wilt u wachten tot u het bewijs wilt zien? Want u wilt het bewijs zien van de aanvallen van de Syrische Koerden op Turkije? En van wie wilt u die bewijzen zien, van Ankara? Dat betekent dat u wacht tot Erdoğan zijn doelen met zijn militaire actie heeft bereikt.

Elke uitspraak van de president van Turkije is an sich een bewijs, het goddelijke bewijs. Zijn woord is wet en wie ze tegen spreekt is terrorist en pleegt Erdoğans-lastering, ik bedoel godslastering. Dus als u Erdoğan gelooft (dat moet u) dat hij de aanval op Afrin als zelfbescherming begon moet u ook de beschuldigingen van Erdoğan aan het adres van Nederland voor waarheid nemen.

Erdoğan heeft Merkel ook van nazisme en fascisme beschuldigd maar Duitsland is nu het enige Europese land dat de geloofwaardigheid van Erdoğan inzake Koerden in twijfel trekt en wil het in ieder geval onderzoeken. Ik heb niet vernomen dat de Duitse minister van BuZa uw mening deelt over Koerdische agressie vanuit Syrië. Duitsland weet blijkbaar meer van mensen die solliciteren om een Hitler te worden. U bent òf nog erg groen in de politiek, zoals Erdoğan dat over u en uw collega politici beweerde, òf u durft de waarheid niet te zeggen en daarmee verwijst u de rechten van de mensen en het leven van vele Syrische burgers naar de prullenmand van Erdoğan.

Noot van redactie: Wij plaatsen deze inzending met enige aarzeling. Zij is anoniem en wij weten verder niet de identiteit van inzender. Een passage over de rol van Turkije in WOII is als eenvoudigweg onjuist verwijderd. Maar inzender heeft een of meer punten die in de aandacht zouden moeten staan: het gemakkelijk schelden door Erdoğan en de agressie tegen Rojava. Vandaar de plaatsing als Inzending