Open brief aan de goedbedoelende anti-racist

Beste mede-anti-racist,

Een ogenschijnlijke meerderheid van Turkse staatsburgers heeft bij het recent gehouden referendum ingestemd met de ombouw van Turkije tot een autoritaire staat, waarin vrijwel alle macht geconcentreerd wordt in de handen van het staatshoofd. Deze meerderheid is verkregen door intimidatie, repressie en grootschalige fraude door het AKP-regime. En mede dankzij de 70,94 procent van de Turkse Nederlanders die de gang naar een van de drie stemlocaties hebben gemaakt en “ja” hebben gestemd. Turkije, dat mooie land waar mijn roots liggen en waar mensen wonen die ik liefheb. Om wie ik me zorgen maak.

Veel Turkse Nederlanders met een progressieve en seculiere levensovertuiging lagen nog gewond tussen de scherven van ongeloof, verdriet, teleurstelling, angst, onzekerheid en boosheid toen jij her en der op sociale media opdook met je goedbedoelde, relativerende opmerkingen over hoe we de Nederlandse uitslagen rondom de Turkse volksraadpleging cijfermatig zouden moeten interpreteren. Het was niet wat het leek. Die 70,94 procent moesten we anders zien.

Wiskundig precies waren jouw opmerkingen. Nederland telt 252.680 Turkse kiesgerechtigden. 46,8 procent heeft gebruik gemaakt van zijn stemrecht. Dat zijn 118.321 mensen. 70,94 procent daarvan heeft “ja” gestemd: 82.672 personen. Afgezet tegen de totale stemgerechtigde populatie heeft dus maar 32,7 procent van de Turkse Nederlanders zich uitgesproken vóór de grondwetswijziging. Ook andere rekenvarianten waren in omloop. De feitelijke “ja”-stemmers werden daarin afgezet tegen de gehele groep mensen met een Turkse komaf, dus inclusief de niet-kiesgerechtigden. Uitkomst: een nog lager percentage. Gaaf…

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak