Open brief aan asiel ‘Dierenzorg’ Zaandam over bezoek Wilders (met update)

Update [red]:
Zojuist is bekend geworden dat de Zaanse stichting Dierzorg het bezoek van Wilders heeft afgeblazen.
De voorzitter van Dierenzorg:

‘Dieren hebben geen politiek kleur en dat hebben wij als dierzorg ook niet. Er was sprake van antidemonstraties en er was veel negatieve aandacht sociale media. Wij waren bang dat de veiligheid van onze mensen en dieren in het gedrang zou komen.’

(bron)


Beste mensen van asiel Dierenzorg,

Ik heb begrepen dat Geert Wilders op donderdag 9 maart een bezoek brengt aan jullie dierenasiel in het kader van zijn verkiezingscampagne.

Er zijn drie redenen waarom ik jullie beslissing om Wilders een podium te bieden onbegrijpelijk en afkeurenswaardig vind.
1. Wilders propageert discriminatie en onderlinge verdeeldheid. Daar wordt deze wereld niet mooier van. Bovendien lost een ‘zondebokpolitiek’ de problemen van dit land niet op.
2. De PVV is een éénmanspartij en Wilders gaat echte debatten uit de weg. Dat is een minachting van democratische principes.
3. Wilders is helemaal geen dierenvriend.

Die laatste stelling wil ik graag onderbouwen door jullie een lijstje te geven van het stemgedrag van Wilders in de afgelopen regeringsperiode, bij moties die gaan over dierenwelzijn en milieubeheer. Uit dit stemgedrag is duidelijk te zien dat hij zich totaal niet inzet als dierenvriend.

De PVV
– stemde tegen een financieringsmodel voor het werk van dierenartsen
– stemde tegen een plan voor duurzame melkveehouders
– stemde tegen een uitrijverbod voor diertransporten bij een temperatuur van 28 graden en hoger
– stemde tegen een verbod op shows met wilde dieren
– stemde tegen het opnemen van dierenwelzijn in provinciale afwegingskaders
– stemde tegen een protocol voor preventieve MKZ inenting
– stemde tegen bescherming van landschapsrechten in de Omgevingswet
– stemde tegen een verbod op hertoelating van glyfosaat
– stemde tegen het opschorten van overheidssteun bij verkoop van verboden veehouderijsystemen
– stemde tegen een evaluatie van het natuurbeleid op Europees niveau
– stemde tegen een verbod van genetisch gemanipuleerde dieren op de markt
– stemde tegen het labelen van dieren die met genetisch gemanipuleerd voedsel zijn gevoederd
– stemde tegen een verbod op shows waarin gebruik wordt gemaakt van lama’s, alpaca’s, kamelen en dromedarissen
– stemde tegen een verbod op shows met bepaalde reptielen en vogels
– stemde tegen extra maatregelen voor dierenwelzijn over onder meer het houden, het vervoer, de leefruimte en de slacht
– stemde tegen wettelijke bescherming van bepaalde vissoorten en weekdieren
– stemde tegen een verplichte hondencursus voorafgaand aan de aanschaf van een hond
– stemde tegen een plan om het scheiden van afval op scholen te stimuleren
– stemde tegen het verbieden van boringen naar gas en olie in de Waddenzee
– stemde vóór het verwijzen van klimaatakkoord naar de prullenbak
– stemde tegen het behoud van bestaande natuurgebieden
– stemde tegen het behoud van toegang tot stranden en duinen
– stemde tegen het handhaven van de Wet Milieubeheer
– stemde tegen een plan waarbij het bedrijfsleven voor minimaal 60% gebruik zou moeten maken van recycled plastic
– stemde tegen het verplichten van outcross bij huisdieren met veel erfelijke aandoeningen
(bron: www.partijgedrag.nl, zoeken op het onderwerp ‘natuur en milieu’ en zoekwoorden als ‘dierenwelzijn’, ‘huisdieren’ en ‘dieren’)

Ik hoop dat jullie bovenstaande willen overwegen en het campagnebezoek gaan afzeggen. Het is ongepast om Wilders de ruimte te geven om te doen alsof hij een dierenvriend is, terwijl hij daar als lid van de Tweede Kamer totaal niet zijn best voor heeft gedaan en het dus alleen maar loze praatjes zijn.

Met vriendelijke groet,
Dhjana

Verscheen ook bij: Dhjana