Oorlogsmisdadiger roert oorlogstrom. Volksbruine Haat- & Lasterbode doet volop mee

Het staat er met de Nederlandse oorlogsmachinerie zo beroerd voor dat er miljarden Euro’s per jaar extra bij moeten.
Dat beweert de ‘onafhankelijke’ Adviesraad Internationale Vraagstukken.
Dat verder beweert dat Rusland ‘onze vijand’ is en dat we beter in navolging van extremist Halbe Zijlstra van de ‘PVV met leden’ kunnen juichen en klappen voor allerlei dictators die ‘ons’ in staat stellen ongehinderd de natuurlijke rijkdommen van allerlei landen te plunderen en de plaatselijke bevolkingen uit te knijpen.
Het idee wordt met enthousiasme omarmd door de Volkschbruine Haat- & Lasterbode:

Een serieus leger
‘Lange tijd waren de bedreigingen abstract, maar de noodzaak van een krijgsmacht dringt zich weer op.’ Stelt Raoul du Pré in zijn commentaar.

Ook de voormalige verzetskrant waar tientallen mensen voor kapotgeschoten zijn heeft na de affaire-Ramesar nog niet genoeg van allerlei samenzweringstheorietjes en fantasietjes en doet inmiddels volop mee met het verspreiden van de gevaarlijke nonsens van de ‘adviseurs’ van het AIV.
Het ‘advies’ van deze club komt op het moment dat er honderden vluchtelingen door de door deze AIV bepleite modus operandi wekelijks verdrinken in de Middellandse Zee.
Want die mensen die komen echt niet voor een matras en een stuk brood van de keizer zonder kleren maar omdat het westen de ellende veroorzaakt die maakt dat ze vluchten.
Maar geen woord over het ijveren voor meer geld en capaciteit om die arme stakkers te redden en te helpen. Meer bommenwerpers, tanks, manschappen en overig wapentuig als het aan die AIV ligt.

Maar even over deze ‘Adviesraad Internationale Vraagstukken’, die ‘onafhankelijke’ raad.
Driemaal raden wie daar – geheel onafhankelijk natuurlijk – voorzitter van is.
Inderdaad: oorlogsmisdadiger Jaap de Hoop Scheffer, voormalig CDA Minister van Buitenlandse Zaken onder Balkenende (nog een oorlogsmisdadiger) die zichzelf en de rest van het land medeplichtig heeft gemaakt aan de meer dan een miljoen doden kostende oorlog in Irak plus de hele fucking ‘War on Terror’ en die verder resulteerde in de oorlog in Afghanistan (o, u dacht dat ‘we’ daar waren om schooltjes te bouwen in plaats vanwege gas en gasleidingen?), Syrië, in Libië en Jemen en waar de wereld IS aan te danken heeft.
Met zulke adviseurs zou ik uitkijken als ik de regering was. Maar wie ben ik.

Jaap de Hoop  Scheffer,  geheel onafhankelijk oorlogsmisdadiger en voorzitter AIV. (screenshot eigen archief)
Jaap de Hoop Scheffer, geheel onafhankelijk oorlogsmisdadiger en voorzitter AIV.
(screenshot eigen archief)