Oorlogsmisdaden Israël op een rij

De jongste bloedige aanval op de Palestijnse bevolking van Gaza in de zomer van 2014 heeft geleid tot meer openlijke discussie over Israëlische oorlogsmisdaden – en over medeplichtigheid van de VS. Amerikaans hoogleraar Marjorie Cohn zet de oorlogsmisdaden van Israël op een rij.

Al tientallen jaren richt Israël ongestraft slachtingen aan onder Palestijnen en wordt het steeds beschermd door de Amerikaanse regering en haar veto in de VN-Veiligheidsraad.

Door Israël enorme hoeveelheden militaire hulp te geven, hebben leden van het Amerikaanse Congres, president George Bush jr, president Barack Obama en minister van Defensie Chuck Hagel Israëlische functionarissen en commandanten bijgestaan bij het bedrijven van oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Een persoon kan door het Internationaal Strafhof in Den Haag worden veroordeeld voor een oorlogsmisdaad, genocide of misdaden tegen de menselijkheid als hij of zij ‘bijstand verleent of anderszins behulpzaam is’ bij deze misdaden of bij pogingen daartoe, ‘met inbegrip van het leveren van de middelen om de misdaden te plegen’.

Er is steeds meer bewijs voorhanden dat Israëlische leiders en commandanten oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd hebben, zoals die gedefinieerd zijn in het Statuut van Rome voor het Internationaal Strafhof. De door de VS verleende militaire hulp heeft bijstand verleend aan en was behulpzaam bij het plegen van deze misdaden door Israël de militaire middelen voor het begaan van de misdaden te leveren. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be