Oorlogsgeil

Bij een vroegere baas zeiden we altijd: “Je hoeft niet gek te zijn om hier te kunnen werken, maar het maakt het wel makkelijker”, echter tegenwoordig schijnt de leus te moeten zijn, dat het niet uitmaakt of je een Republikein of een Democraat bent om een oorlog te beginnen, want ze doen het gewoon allemaal.

Afghanistan
De Sovjet-Unie viel Afghanistan in 1979 binnen, wat onmiddellijk een einde maakte aan een periode van ontspanning in een tijd van een Koude Oorlog; volgens de officiële lezing gingen de VS het Islamitische verzet tegen de communisten steunen, echter wat niet all round bekend is, was dat de VS minimaal al een half jaar ervoor begonnen was met ‘het verzet’ te steunen. Het lijkt er nu op, dat het mogelijk wel eens bewust een keuze is geweest om het verzet een opstand te laten starten, gesteund / aangezwengeld door de VS, die pas naar buiten kon komen op het moment dat de verzetsstrijders echt waren begonnen. Opvallend hierbij is natuurlijk dat de VS dit verzetsstrijders noemt, terwijl ze hen tegenwoordig overal ter wereld terroristen noemen. Wie zou in dit geval de terrorist zijn; is het niet beter om die cowboy met zijn oorlogspeeltjes als terrorist te bestempelen?

Volgens het Historisch Nieuwsblad ondertekende president Carter een opdracht aan de Amerikaanse geheime dienst op 6 juli 1979 om de Islamitische strijders of moedjahedien in het geheim te steunen, zes maanden voordat de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel. De paradox hierbij was dat de VS door zgn. Islamisten in Iran onder de voet waren gelopen, terwijl ze in Afghanistan de Islamisten optimale hulp verschaften. Dat was dus Afghanistan, waarna later de VS Al-Qaida zouden gaan bestrijden, ehh waren dat niet de moedjahedien?

Laten we ook niet vergeten dat er een goed functionerende drugshandel was in Afghanistan, die nu in handen viel van de VS of althans kon vallen (laat ik even voorzichtig blijven).

Irak 1
Ook in het Midden-Oosten waren de standpunten van de oorlogsgeile VS zo transparant als een flinterdun glas: het ging alleen maar om macht – met in het kielzog de geld- en oliestromen – en dan maakt het dus niet meer uit welke kant de VS steunden.

Zo bleek de zgn toenmalige president van de VS – u weet die van het witte doek – Ronald Reagan, tijdens de Irak-Iran oorlog, BGM-71 TOW-raketten (antitank wapens) aan Iran verkocht te hebben, terwijl 22 Amerikaanse bedrijven gifgas aan Saddam Hoessein hadden geleverd, overigens net als de Sovjet-Unie en Frankrijk.    

Even een tussenstand: VS wordt eerst onder de voet gelopen in Iran en steunt daarom de moedjahedien in Afghanistan om daarna Iran tegen Irak te steunen en wapens te leveren aan Irak tegen Iran. Volgt u het nog?

Irak 2

Met weer een andere president aan het stuur van het vehikel van de oorlogsgeile VS verklaarde George W. Bush in maart 2003 de oorlog aan Irak, waarna de VS troepen inderdaad Irak binnenvielen. Dit gebeurde omdat – met de woorden van nog zo’n oorlogsvolger Tony Blair – : “ … Zijn programma voor massavernietigingswapens is actief, gedetailleerd en groeiende […] Hij heeft plannen klaar voor het gebruik van chemische en biologische wapens die binnen 45 minuten geactiveerd kunnen worden … ”  (site Isgeschiedenis.nl), echter het was bij de Engelse en Amerikaanse veiligheidsdiensten al lang voor de oorlog bekend dat Saddam Hoessein geen massavernietigingswapens had, maar dat hij alleen op de ‘wapenmarkt’ op zoek was geweest naar uranium.

Met andere woorden: de oorlog ging helemaal niet om de wapens van Hoessein – daar hij ze gewoon niet had – maar ging puur alleen maar om macht, geld en olie; waar heb ik dat eerder gehoord?   
Tussenstand 2:

Weer een oorlog zonder enige reden gestart en steunen van Iran tegen Irak, draaikonterige militaire politiek!

Syrië
De volgende oorlog, en dit is een wespennest, is de oorlog in Syrië, waarover de Volkskrant in maart 2018 een overzicht met tekst en uitleg heeft geschreven. Laten we proberen het simpel te houden. President Assad vecht tegen zgn rebellen die hem weg willen hebben. Nu is het zo, dat de VS wedijveren met de Russen over de invloed in Syrië, wat voor de VS inhoudt: de macht van Iran tegen te houden in de regio en dus ook in Syrië, waarbij de VS ook nog vechten tegen IS en Al Nusra, maar ondertussen wel wapens en steun – overigens net als Nederland – aan bepaalde verzetsstrijders geven. Maar in de gehele regio mogen we  één ‘belangrijke’ speler niet vergeten, die ook alleen maar uitgaat van het feit om haar eigen macht te vergroten en een groot Israël te vormen, en dat zijn de bezetters van Palestina. Israël en Iran hebben elkaar regelmatig aangevallen en het einde is zeker niet in zicht, nog steeds worden er heen en weer aanvallen uitgevoerd, waarbij Israël natuurlijk door de VS wordt gesteund – overigens op alle gebieden, ook de bezetting van Palestina en het verdrijven van de Palestijnen van hun eigen gebied door verdrijving, moord en etnische zuivering.

Tevens is nog belangrijk te noemen de rivaliteit tussen Saoedi-Arabië en Iran, waarbij ook maar meteen gemeld moet worden, dat de eerste weer goede banden heeft met Israël.
Wat bij mij meteen ruikt naar broedermoord!

Momenteel

En als of het niet erger kan, is de oorlogsdreiging van de VS weer sterker geworden. Ieder moet het weten dat Iran een spionerende Amerikaanse militaire drone uit de lucht heeft geschoten. Volgens de laatste geografische informatie is Iran nog steeds geen Amerikaans grondgebied – overigens de omgeving ook niet – dus de vraag is legitiem te stellen wat een VS-drone boven Iran of omgeving moet doen. Vind je het dan gek, dat Iran dit ziet als een oorlogsdreiging van de over het paard getilde cowboy – die nog erger oorlogsgeil schijnt te zijn dan al zijn voorgangers samen – en die dan maar meteen een echelon militairen de opdracht geeft om een oorlog te starten? Ik niet!

Dit alles doet me denken aan Gog en Magog, waarbij verschillen in de Bijbel en de Qur’an zijn aan te wijzen over de betekenis. In de Openbaring van Johannes 20:8 worden Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan (Shytaan in de Islam). In de Qur’an worden Gog en Magog genoemd in Soerah Al-Kahf (18:83-98) en in Soerah al-Anbiya, waarbij in de eerste Soerah wordt gezegd dat een muur wordt gebouwd tussen twee bergen om Gog en Magog van de beschaafde wereld af te sluiten en in het tweede Soerah dat Gog en Magog losgelaten worden op de dag des oordeels. Sommigen onder ons hebben al een tijd lang het gevoel dat de dag des oordeels is begonnen of staat te beginnen  en dat de twee – Gog en Magog – zijn vrijgekomen om de menselijkheid in zijn geheel aan te vallen. U bent gewaarschuwd.