Ook PVV Limburg slaat op de “Eigen Volk eerst” trom

Het kan niet anders. Vanuit het politbureau van de PVV moet een decreet zijn uitgevaardigd die alle PVV gekozenen ten lande opdraagt om de huisvesting van asielzoekers als zeer problematisch op de agenda te zetten. In de gemeenten Den Haag en Almere wordt daarbij opgeroepen om de wet te ontduiken.

In de provincie Limburg kan men dat natuurlijk niet. Dus worden er zorgen uitgesproken en vragen gesteld, waarbij en passant natuurlijk wel even het adagium “Eigen Volk eerst” wordt geponeerd:

Er komen in onze provincie steeds meer opvanglocaties bij. Het aantal woningzoekende vluchtelingen is de afgelopen twee jaar bijna verviervoudigd. En dat terwijl er al wachtlijsten zijn voor woningzoekenden. Nog onbegrijpelijker is dat vluchtelingen voorrang hebben bij het toewijzen van een woning. Daardoor moeten andere woningzoekenden langer wachten. We willen graag van het college van GS weten hoe de huidige situatie in Limburg is. Zo kan er vroeg genoeg aan de bel worden getrokken als Limburgse gemeenten in de knel komen bij opvang en huisvesting.

(bron)