Ook ontwikkelingshulp verneoliberaliseerd door PvdA-minister

Het gaat maar door, de neoliberalisering en privatisering onder de PvdA:

De vier grote Nederlandse hulporganisaties Oxfam Novib, Cordaid, Hivos en ICCO moeten een kwart tot de helft van hun personeel ontslaan, meldt de Volkskrant. Oorzaak is de aangekondigde bezuiniging van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). De organisaties raken met ingang van volgend jaar tot 80 procent van hun subsidie kwijt.

Het doorslaggevend argument is, zoals dat wel vaker het geval is bij neoliberale maatregelen, dat traditionele ontwikkelingshulp ‘niet meer van deze tijd is’. Waardoor dat komt staat er nooit bij. Wie bepaalt ‘deze tijd’? Wijzelf. Dus eigenlijk zegt minister Ploumen, dat zijzelf geen trek meer heeft in de traditionele ontwikkelingshulp, maar durft dat niet zo te zeggen. Liever wordt daarvoor de schijnbaar onontkoombare natuurwet van ‘het niet meer van deze tijd zijn’ gebruikt.