Ook in het nieuwe jaar: de misère van de universiteit, aan de hand van Ramesar

Ook op Nieuwjaarsdag wordt er niet gerust op de Universiteit, stel je voor. Het is niet eens in het Engels en of het een peer reviewed gerenommeerd Engelstalig tijdschrift is, is ook nog maar de vraag. Maar een heuse docent internetjournalistiek te Leiden constateert:

Dus bleef Perdiep schrijven over een groot sociaal probleem: de multiculturele samenleving. Actueel, stipt en treffend tekende Ramesar de verhalen op die Trouw siert.

Ja, een groot sociaal probleem, vindt iemand aan Leyden University. Ik kan niet in het hoofd van deze Ramesar kijken en ik heb de rest van zijn rommel nooit gezien, maar wie met door iedereen die kan rekenen en niet helemaal het gevoel voor het ruisen van de tijd (met dank aan mijn indirecte leermeester Romein) kwijt is, weerlegbare onzin over krakers wegkomt, komt overal mee weg. Wat ook de overwegingen ter redactie van Trouw geweest mogen zijn.
Bron.

Men vraagt en wij draaien, en bij de krant van Elma Drayer en consorten hoort men graag verhalen die in het PVV-straatje passen. En aan de universiteit, zeker in Leiden, ook overigens. En ze vroegen en ze werden op hun wenken bediend. De lafaards zijn in feite deze Ramesar excuses verschuldigd dat zij hem hebben laten doorzwetsen. Maar ja, dit is Nederland, waar men graag gewichtig doet over wat men met de kennis van nu blablabla.