Ook GroenLinks onderstreept dat het tijd is het Associatieverdrag met Israel op te zeggen

GroenLinks-TKMSTOp initiatief van zijn Midden-Oosten Werkgroep heeft het congres van GroenLinks zaterdag een motie aangenomen die de GroenLinks-parlementariërs oproept door te gaan op de ingezette lijn en zich onverminderd in zetten voor het doorvoeren van de etiketteringsrichtlijn, het opschorten of opzeggen van het associatieverdrag met Israël en het erkennen van de staat Palestina. Hieronder de (bijna) volledige tekst van de motie:

Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Utrecht op zaterdag 23 april 2016

Overwegend dat 
 (……)
de EU al vanaf 1995 een associatieverdrag heeft met Israël, dat Israël vrijstelt van importheffingen naar de EU, en daaraan tegelijkertijd zulke voorwaarden verbindt,
Constaterend dat

  • Israël al vele jaren de genoemde waarden ernstig schendt met zijn inmiddels 49-jarige bezetting van Palestina, zijn nederzettingenpolitiek, de buitenrechtelijke executies, collectieve straffen en vele andere maatregelen ten opzichte van de Palestijnen
  • GroenLinks in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat dit associatieverdrag met Israël moet worden opgeschort zolang het doorgaat het internationaal recht te schenden,
  • deze schendingen gestaag in aantal en ernst zijn toegenomen, waardoor anno 2016 bijvoorbeeld bijna dagelijks Palestijnse jongeren worden doodgeschoten door Israëlische militairen,
  • de noodzaak tot het opschorten van het verdrag sinds het tot stand komen van het verkiezingsprogramma daardoor alleen maar groter geworden is,
  • onze vertegenwoordigers zich actief inzetten voor het doorvoeren van de etiketteringsrichtlijn, het opschorten of opzeggen van het associatieverdrag met Israël en het erkennen van de staat Palestina,

Spreekt uit  
dat het blij is met deze inzet van de fracties,

Roept de fracties op
de ingezette lijn onverminderd voort te zetten,
En gaat over tot de orde van de dag.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist