Onze wil voor het volk, de regent is terug

Evelien Tonkens schrijft in de Volkskrant dat de regent met deze regering terug is. Het is helaas geen aardige, minzame regent meer. Het is een wantrouwige, zure, straflustige regent. Alles moet zoals Den Haag het wil, want zij weten wat goed voor het volk is. En als je het er niet mee eens bent, dan gaan ze dreigen en straffen. Past precies in het straatje van dit repressiekabinet. Stelletje rancuneuze neuzelaars.

Even het laatste nieuws van vanmiddag: VNG stuurt regering terug naar tekentafel over sociale werkvoorzieningen.