Onze tarwe is niet opgewassen tegen de klimaatverandering

De belangrijkste variëteiten van tarwe, het belangrijkste graangewas voor voeding in de EU, zijn niet bestand tegen het toenemende extreem weer door de klimaatverandering. Uit onderzoek in negen EU-lidstaten blijkt bovendien dat de situatie nog verslechterd is in de voorbije jaren.

De klimaatverandering betekent niet alleen dat de aarde opwarmt, maar ook dat het weer steeds veranderlijker en extremer wordt. Dat vormt een bedreiging voor de wereldwijde voedselvoorziening, als belangrijke gewassen niet genoeg bestand blijken tegen die schommelingen.

– Lees verder bij de bron, De Wereld Morgen