Onze honger naar vlees en soja put Latijns-Amerika uit

De groeiende vraag naar vlees en soja uit Latijns-Amerika put de landbouwgronden uit. Als dit niet stopt, dan dreigt er enorme woestijnvorming en ontbossing met catastrofale gevolgen voor het leefmilieu wereldwijd (en een einde aan de huidige voedselstroom naar de rijke landen).

“De commerciële landbouw is de belangrijkste motor van de degradatie van landbouwgronden, vooral de productie van vlees, soja en palmolie”, zegt Sally Bunning van het Latijns-Amerikaanse kantoor van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). De verwoestijning “versnelt als gevolg van overbegrazing en de wereldwijd groeiende vraag naar vlees en andere landbouwproducten zoals soja, suiker en katoen.”

“Men schat dat het grootste deel van gedegradeerd land in Latijns-Amerika is afgetakeld door ontbossing en overbegrazing. De groeiende internationale vraag zet landbouwbedrijven en grootgrondbezitters ertoe aan te ontbossen zodat ze meer oppervlakte hebben voor landbouw en veeteelt.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be