Ontwikkelingslanden streven naar bindende klimaatafspraken in Lima

Op de klimaattop in Lima streven ontwikkelingslanden naar een nieuw bindend verdrag over CO2-reductie. Ze hopen ook dat de ontwikkelde landen concrete toezeggingen zullen doen over de financiering van de strijd tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Voor de twintigste keer vindt dit jaar de klimaatconferentie van de VN plaats: de COP-20. De naam staat voor Conference of Parties. Deze partijen hebben het klimaatverdrag UNFCC ondertekend en komen jaarlijks bijeen. De COP-20 klimaatconferentie vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 12 december in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Dit jaar nemen 15.000 vertegenwoordigers van 196 partijen (dat zijn 195 landen en de EU) en verschillende organisaties deel aan de jaarlijkse klimaatconferentie van de VN. Ze proberen overeenstemming te bereiken over de hoofdpunten van een bindend verdrag over CO2-reductie dat volgend jaar in Parijs getekend moet worden. Ontwikkelingslanden hopen dat de ontwikkelde landen concrete toezeggingen zullen doen over de financiering van de strijd tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be