Ontwaak met huiszwaluwen

Het gaat niet goed met de huiszwaluw, meer hierover later. Hier ziet en hoort u een verzameling nesten, vastgeplakt onder de dakrand van een door mensen gebouwd ding. Leuven had jaren geleden in de binnenstad een kolonie, die is verdwenen.