Onttroon de winst! 1 mei 2019, Tilburg

Ook dit jaar weer presenteert Tilburgse Anarcho Sociëteit een 1 mei-lezing. Al voor het zevende achtereenvolgende jaar zal die lezing verzorgd worden door Dennis Bos, historicus aan de Universiteit Leiden en kenner van de vroege arbeidersbeweging in Nederland. Hij zal spreken over de keuzes die Amsterdamse socialisten in de periode 1880 en 1920 maakten tussen activisme en parlementarisme en activisme en de consequenties die ze daarvan ondervonden.

Titel van de lezing: ‘De macht van de staat en de macht van de straat.’

Verwacht geen droge kost, maar opgewekte en tegelijk leerzame stand-up history zoals hij die bij eerdere 1 mei-vieringen in Tilburg ten beste heeft gegeven.

woensdag 1 mei, 19:30 uur
Kunstmaan, Goudenregenstraat 15-6, Tilburg

vanaf 18:30 ook aanwezig: onze traditioneel lekkere veganistische TAS-soep 3 euro (op=op)

weest welkom, toegang vrij, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd

organisatie: Tilburgse Anarcho Sociëteit
website: https://tanarchos.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/tanarchos/

Gemeente Tilburg liet jaren lang honderden bijstandsgerechtigden verplicht oude treinen schoonmaken. Daardoor werden ze ziek, want bij dat schoonmaken kregen ze het giftige chroom 6 binnen. Werk weigeren werd bestraft met korting op de uitkering. Nadat het gifschandaal bekend werd, dreigen de slachtoffers afgescheept te worden met een fooi als schadevergoeding. Mensen zijn slachtoffer van een systeem van onbetaalde dwangarbeid waarvan anderen de opbrengst incasseren. Pure winst!

Planeet Aarde wordt steeds warmer. IJs smelt, de zeespiegel stijgt, extreme droogte en steeds heviger stormen bedreigen de levens van honderden miljoenen mensen. In industrie, energiewinning en transport komen enorme hoeveelheden CO2 en ander broeikasgas vrij. Industriële veeteelt doet er een schepje bovenop via dieren die grote hoeveelheden methaangas uitstoten. Pesticiden roeien insecten uit, ontwrichten het ecosysteem en dus de voedselvoorziening. Oorzaak: winstbejag, dat bedrijven opjaagt dit soort lucratieve maar destructieve methoden te gebruiken. Winstbejag dat mensen verleidt of verplicht de aldus vervaardigde spullen en diensten te gebruiken. Pure winst!

Willen we straks nog in een wereld leven waar mensen en andere dieren niet bedreigd worden door gif, overstroming en droogte, dan hebben we solidariteit nodig. Dan dienen we de handen ineen te slaan en te strijden tegen de machten die ons dit aan doen en het stelsel waaraan die machten hun macht ontlenen. Dan wordt het tijd om samen een vuist te maken en ons niet langer tegen elkaar te laten opstoken door extreem-rechts, met opperbazen als lachende derde.

Dan dienen we ons te herinneren hoe arbeiders ooit een iets beter bestaan voor zichzelf en hun kinderen wisten te bereiken: door gezamenlijke strijd. Daar ging vanouds de Eerste Mei over. Daar gaat de Eerste Mei nog steeds over: strijd en solidariteit, tegen die winst op de troon, voor een wereld van ons allemaal.

Demonstreer mee

Woensdag 1 Mei, 17.00 uur

Heuvel, Tilburg

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/606113793237011/

Kom ook naar de 1 mei-lezing van Dennis Bos, georganiseerd door de TAS 19.30 uur, Kunstmaan, Goudenregenstraat 15-6

Zie https://tanarchos.nl/ook-in-2019-weer-1-mei-lezing-dennis-bos/