Ongeldige verkiezingen

Naast het feit dat het Grote RTL-debat qua verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten een aanfluiting is geweest, is een ander punt erg opvallend te noemen, nl. de woonplaatsen van de kandidaten op de verschillende lijsten in de provincies.

Volgens artikel H7 lid 3 van de Kieswet dient een ieder die niet in de provincie woont waar hij of zij wel op de lijst staat, een verklaring te overleggen, dat hij cq zij gaat verhuizen bij benoeming:  

Indien voor de verkiezing van de leden van provinciale staten, de leden van het algemeen bestuur of de gemeenteraad op een lijst de naam voorkomt van een kandidaat die geen ingezetene is van de provincie, het waterschap, onderscheidenlijk de gemeente, dient bij de lijst te worden overgelegd een door die kandidaat ondertekende verklaring, waaruit blijkt, dat hij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de provincie, het waterschap, onderscheidenlijk de gemeente

Om te kijken wat er dan in een provincie zou gebeuren, is de provincie Gelderland genomen, waarop het formulier met partijen, 15 partijen voorkomen, van de grote bekende die ook in de Tweede Kamer zitten, tot twee partijen die voor mij onbekend zijn, nl lijst 12 Lokale Partijen Gelderland – Code oranje en lijst 15 Jezus leeft.
Bij controle van de 15 lijsten op het feit van welke kandidaten op de lijst staan, die niet in de provincie wonen, zijn er 5 lijsten gevonden met kandidaten van buiten de provincie Gelderland (snelle controle): D66 – PvdA – CU – FvD en DENK. Er is zelfs een lijst met drie van de 15 kandidaten wonend buiten de provincie en een lijst met een persoon die zelfs niet in Nederland woont.

Nu kan ik u op een briefje geven, dat, mochten deze personen gekozen worden voor de Provinciale Staten van de provincie Gelderland, ze geen van allen zullen gaan verhuizen naar deze provincie en zeker niet die drie van lijst 13, FvD, want dat zou werkelijk een volksverhuizing opleveren;  moeilijk, moeilijk met schoolgaande kinderen, het werk van partner, het verkopen van het huis en het zoeken van nieuwe woonruimte. In feite staan er minimaal 7 personen op de verschillende lijsten, waar we met goed fatsoen niet op kunnen stemmen.

Persoonlijk ben ik van mening dat deze handelswijze, personen op een lijst zetten die niet in de provincie wonen en waarschijnlijk ook niet naar de provincie gaan verhuizen nadat ze gekozen zijn, een belediging is richting de kiezer. Tevens vraag ik me toch wel hardop af of dit geen valsheid in geschrifte is, want het lijkt er op dat vooraf bewust een verklaring is ingevuld – nl. te gaan verhuizen – die na gekozen te zijn, mogelijk niet wordt nagekomen.
Los hiervan is het een feit dat de provinciale politiek op deze manier nog verder van de kiezer c.q. burger komt te staan. De opkomst van deze verkiezingen is sinds het begin van de jaren 90 behoorlijk naar beneden gegaan, waarbij de jaren 1999 – 2003 – 2007 en 2015 een opkomstpercentage onder de 50% opgeleverd hebben.

Als de Kiesraad dit toelaat – personen van buiten de provincie op de lijsten die toch niet gaan verhuizen – dan zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten voor mij een grote aanfluiting en ongeldig, wat mij aan de andere kant weer in gewetenproblemen brengt, want ik ben van mening dat er gestemd moet worden; het is nl. dé kans om mee te praten. Mijn voorstel richting de nieuwe Staten zal dan ook zijn: schaf die mogelijkheid van mensen op lijsten van buiten de provincie Gelderland maar meteen af en zorg dat de provincies beter ‘in de picture’ komen of anders schaf de Staten dan maar helemaal af.