Ongehoord: het meest verzwegen nieuws over de beroemdste Socialist ter wereld

Tegenwoordig kijkt iedereen naar Griekenland waar de socialistische regering van Alexis Tsipras tot een compromis probeert te komen met de neoliberale Eurozone die het ene na het andere ultimatum van de geldschieters richting Griekenland op elkaar stapelt om het land finaal te plunderen. Het is gewoon een politiek spelletje geworden van neoliberalen tegen socialisten.

Op hetzelfde moment vergeten, de gelijkgeschakelde en gecontroleerde media, over de reis van de beroemdste Socialist ter wereld – Paus Franciscus – in Zuid Amerika, te verhalen.

De Paus, wiens reis door een aantal progressieve Zuid-Amerikaanse landen voert, heeft de belangrijke taak op zich genomen om de mensen te wijzen op de onmenselijke en vernietigende gevolgen van het huidige totaal overheersende systeem van neoliberalisme, dat vanuit het Westen de hele wereld probeert te onderwerpen en tevens onze Aarde finaal te vernietigen.

Paus Franciscus die eerder vurig tegen de sociale uitsluiting en plundering van mensen heeft gepredikt, wijst nu op het feit dat wij burgers, mede aangestuurd door de oligarchische neoliberalen machtsstructuren, op een uiterst kwalijke manier maatschappelijk met elkaar en met onze Aarde omgaan.

“Do we realize that that system has imposed the mentality of profit at any price, with no concern for social exclusion or the destruction of nature?” he asked at a powerful speech before a gathering of social movements in Bolivia.

De reis van de Paus is niet toevallig gekozen door landen te voeren die sterke sociale programs hebben aangenomen en tevens maatregelen tegen de allermachtigste corporaties hebben ingesteld allemaal ten bate van de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Paus Franciscus is vanwege zijn opleiding ook wetenschapper en weet donders goed waar hij het over heeft:

“Once “capital” becomes an “idol” and guides individuals and once “greed for money presides over the entire socioeconomic system,” it ruins society, Francis said. It enslaves individuals and destroys “ fraternity,” a system which “excludes, debases and kills.”
“This system is by now intolerable. So let’s not be afraid to say it: we need change; we want change,” Pope Francis said.

Alles bij elkaar opgeteld is het niet toevallig dat hij telkens weer gemiddeld 400.000 toeschouwers voor zijn preken trekt waarbij de magere rol voor de gelijkgeschakelde media blijft – wat de neoliberalen steeds pogen te doen – hem zoveel mogelijk te negeren.

Kun je eindeloos de realiteit verzwijgen en negeren?