Onderzoek wijst uit: PVV Zeeland fraudeerde met vergoedingen

De Zeeuwse PVV-fractie heeft gesjoemeld met vergoedingen voor hun werk voor Provinciale Staten. Tot die conclusie komt het onderzoeksbureau KPM.

De fractie heeft voor tenminste 816 euro aan onterechte declaraties ingediend. Ook in enkele andere gevallen zijn onterechte declaraties ingediend, maar het precieze bedrag valt helaas niet meer te achterhalen.

Een maand na de verkiezingen voor Provinciale staten brak er eenn burgeroorlog uit binnen de Zeeuwse PVV. Volgens andere leden van de fractie zou fractievoorzitter Peter van Dijk zijn positie misbruikt hebben, onder meer door zijn echtgenote in dienst te nemen en geld uit het fractiebudget te ‘lenen’. Uiteindelijk liep de zaak dusdanig uit de klauw dat Van Dijk zijn voormalige collega Vincent Bosch met de dood bedreigde. Althans volgens Bosch, in dit verband mogelijk niet de meest betrouwbare getuige. Van Dijk beschuldigde op zijn beurt Bosch van laster en smaad.

Commissaris van de Koning Han Polman verwacht dat leden van de PVV-Statenfractie die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude “hun conclusies trekken, maatregelen treffen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen”. Dat kan hij natuurlijk vergeten. Bosch heeft al aangegeven er niet aan te denken de raadsvergoeding op te geven zijn kiezers in de steek te laten.

Bron: AD