Onderzoek wijst uit: Bijbel veel gewelddadiger dan Koran

Gutenberg_Bible,_Lenox_Copy,_New_York_Public_Library,_2009._Pic_01
Gutenberg Bijbel, de allereerste gedrukte Bijbel. Foto: Wikipedia

Uit tekstanalyse blijkt dat de Bijbel een aanmerkelijk gewelddadiger boek is dan de Koran. Opmerkelijk genoeg geldt dat niet alleen voor het Oude Testament (OT), maar ook voor het Nieuwe Testament (NT).  Het NT wordt vaak gezien als een pacifistisch manifest, maar daar blijft bij nadere beschouwing weinig van over.

De tekstanalyse van Bijbel en Koran is uitgevoerd door software ontwikkelaar Tom Anderson, met behulp van een door hem ontwikkeld programma, genaamd ‘Odin Text’.

Anderson categoriseerde woorden in 8 emoties, te weten vreugde, verwachting, woede, walging, droefheid, verrassing, angst en vertrouwen. Vervolgens liet hij het programma zowel de Bijbel als de Koran analyseren. Uit de analyse bleek dat de Bijbel aanmerkelijk hoger scoorde op ‘woede’ en duidelijk lager op ‘vertrouwen’. Ma.w.: de Bijbel scoort hoger op negatieve emoties en lager op positieve emoties.

Een nadere analyse wees uit dat de Bijbel ook aanmerkelijk meer gewelddadige passages bevat dan de Koran:

“Killing and destruction are referenced slightly more often in the New Testament (2.8%) than in the Quran (2.1%), but the Old Testament clearly leads—more than twice that of the Quran—in mentions of destruction and killing (5.3%).”

Bron: The Independent

Onderzoek hier te vinden.