Onderzoek Russische inmenging: Michael Flynn vraagt immuniteit in ruil voor getuigenis

In de thriller die de Ruslandaffaire in de Verenigde Staten zo ongeveer wel aan het worden is, heeft Luitenant-Generaal b.d. Michael Flynn laten weten te willen getuigen voor de commissies van het Congres als hij daarvoor immuniteit voor strafvervolging in de plaats krijgt. 

Dat is opmerkelijk, want dat betekent dat hij meent iets gedaan te hebben waarop strafvervolging van toepassing is. Ook opmerkelijk is wat Trevor Noah van The Daily Show opmerkte, dat hij blijkbaar in 24 dagen al zoveel gezien en gehoord heeft op het Witte Huis dat hij in ruil daarvoor een dergelijke immuniteit denkt te kunnen regelen. Overigens heeft een van de leden van de onderzoekscommissie van het Huis laten weten nog niet op dit aanbod in te willen gaan totdat men wat verder in het onderzoek zit en kan beoordelen of Flynn inderdaad waardevolle informatie zou kunnen bezitten.

Het onderzoek vanuit het Huis van Afgevaardigden staat nu on hold, na de bizarre handelingen van diens voorzitter Devin Nunes vorige week, die vervolgens ook alle andere geplande hoorzittingen annuleerde. Vraag mij niet hoe dit allemaal zomaar kan, dat volslagen niet-onafhankelijke types zomaar van alles kunnen beslissen daar in de VS, want dat weet ik ook niet. Het zo vaak geroemde systeem van checks-and-balances blijkt een kaartenhuis dat grotendeels gebaseerd lijkt te zijn op de integriteit en goede wil van de checkers en balancers en ook van degenen die gechecked moeten worden. Als er dus een ronduit kwaadaardige regering zoals die van Trump aan de macht komt zonder ook maar een spoortje van ethisch besef werkt dat hele systeem nauwelijks meer.

Maar goed, die Nunes beweerde dus informatie gekregen te hebben over het afluisteren van Trump, zij het dan misschien niet door Obama zelf, en liep daarmee eerst naar Trump zelf zonder zijn commissie in te lichten. Nog vreemder is dat inmiddels gebleken is dat hij die informatie van medewerkers het Witte Huis zelf gekregen heeft.
Waarom moest hij Trump dan nog inlichten, en waarom hebben die medewerkers dat niet zelf aan Trump verteld?

Een mogelijke verklaring is natuurlijk dat het niet de bedoeling was dat bekend zou worden dat hij die informatie uit het Witte Huis had gekregen, en het dus gewoon een trucje was om de door Trump bij elkaar gefantaseerde onzin over wiretapping door Obama enigszins te rechtvaardigen. De namen van die mogelijke medewerkers zijn echter ook weer doorgegeven door andere Witte Huismedewerkers, dus wellicht is er een poging tot paleisrevolutie aan de gang.

Several current American officials identified the White House officials as Ezra Cohen-Watnick, the senior director for intelligence at the National Security Council, and Michael Ellis, a lawyer who works on national security issues at the White House Counsel’s Office and was previously counsel to Mr. Nunes’s committee. Though neither has been accused of breaking any laws, they do appear to have sought to use intelligence to advance the political goals of the Trump administration. (NY Times)

Dat die hele escapade bedoeld was om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem, de mogelijke samenwerking van team Trump met de Russen, lijkt in elk geval duidelijk, en ook geheel in de stijl van Trump. Keihard over iets anders beginnen te schreeuwen als je ergens niet meer uitkomt.

Intussen is er in de Senaat echter ook een onderzoek opgestart naar die mogelijke samenwerking, laten we eens zien of de Republikeinen in die commissie zich wat objectiever opstellen. Daarnaast loopt er ook nog steeds het onderzoek van de FBI.