De onderwijsuitsluiting in Denemarken aangevochten

Aangaande de al ruim twee weken durende uitsluiting van onderwijzend personeel in Denemarken kan vermeld worden dat naast de docenten ook ouders van leerlingen de situatie zat beginnen te raken.

Het zonder overleg decreteren van uitgebreidere werktijden voor docenten en de uitsluiting gaat aangevochten worden in juridische procedures.
Het is tenslotte volop examentijd en velen komen in de problemen door de uitsluiting.

Wordt vervolgd