Onderwijsstaking West Virginia steeds wilder

Ja! De staking van docenten en andere leden van het onderwijspersoneel in West Virginia gaat door! Leraren hebben in groten getale een slap akkoord dat vakbonden wisten af te sluiten, van de hand gewezen. In de hoofdstad van de staat betoogden duizenden boze mensen. De ‘afkoelingsperiode’ – een minstens tijdelijke werkhervatting waar vakbond en staatsgezag blijkbaar op inzetten – is feitelijk van de baan. De verwachting is dat ook donderdag 2 maart de scholen in de staat geheel of grotendeels stilliggen. De staking richt zich tegen de overheid die werkhervatting in ruil voor een fooi dacht te krijgen. De staking richt zich nu ook tegen de vakbonden die in de fooi voldoende reden zagen voor die werkhervatting. De staking wordt wilder, en daarmee nog wat belangwekkender dan die al was.

De houding van stakers is glashelder: ‘We got sold out!’ We zijn uitverkocht! En ‘A freeze is not a fix!’ Dat tweede slaat op de ziektekostenverzekering SEIA, die één van de twistpunten oplevert. Docenten wilden loonsverhoging maar ze willen ook dat SEIA goed en permanent gefinancierd wordt, niet uit bijdragen van docenten maar uit belastingen. De overheid gaat echter niet verder dan een korte bevriezing van premiestijging en van korting op vergoedingen. In 2019 dreigen de kortingen en premiestijging dan alsnog. Nee zeggen arbeiders, geen ‘freeze’ dus, maar een ‘fix’, een behoorlijke oplossing. Dáárom gaat de staking nu door.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr