Ondervoeding wordt probleem van de steden

Door snelle verstedelijking verschuift het probleem van ondervoeding van het platteland naar de stad. Van alle kinderen wereldwijd woont een op de drie kinderen met een groeiachterstand in een stedelijke omgeving.

Uitgeputte landbouwgrond, de impact van de klimaatverandering, oorlogen, voedselgebrek, armoede en gebrek aan kansen om een leven op te bouwen drijft mensen van het platteland naar de stad. Volgens VN-schattingen wonen in 2030 ongeveer 5 miljard mensen in stedelijke gebieden. Dat is het dubbele van 2000. Bijna 90 procent van die stedelijke groei vindt plaats in Azië en Afrika, zo staat in het Global Land Outlook 2017.

In 2016 steeg het aantal ondervoede mensen wereldwijd naar 815 miljoen. De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO zegt dat de toegenomen voedselonzekerheid een gevolg is van oorlogen en verergerd wordt door klimatologische omstandigheden. Deze twee omstandigheden zijn ook de grootste aanjagers van migratie. De VN verwachten dat dat in de toekomst zo zal blijven, tenzij in verschillende sectoren snel actie wordt ondernomen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be