Onderhandelaars TTIP sluipen weg van burgerprotest

Burgerinitiatieven waaronder TTIP Game Over roepen op tot protest tegen de onderhandelingen tussen de VS en de Europese Commissie over het vrijhandelsakkoord Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Zij hielden een lawaaidemonstratie aan het gebouw waar die onderhandelingen achter gesloten deuren zouden doorgaan.

De Europese Commissie verplaatste op het laatste moment de onderhandelingen naar een ander gebouw dan oorspronkelijk was voorzien in het Albert Borschettegebouw in de Froissartstraat. Officieel gebeurde dat om veiligheidsredenen. In werkelijkheid was het een poging om de aangekondigde actie te ontwijken. De actievoerders zien dat als een eerste succes.

“De keuze van de Europese Commissie om de gesprekken te verplaatsen is al een eerste verstoring. Het toont aan hoe bang Eurocommissaris voor de Handel Cecilia Malmström is voor de reactie van gewone burgers. Maar waar de gesprekken ook plaats zullen vinden, mensen zullen van zich laten horen,” volgens Camille Van Mortslam, woordvoerder van de organisatie TTIP Game Over.
Belgisch verzet groeit

België liep tot recent achter op de protesten in andere Europese landen. Het protest neemt hier echter ook toe, aldus de actievoerders. Het Waalse en Brusselse parlement namen reeds kritische resoluties aan. Volgens de organisatie Amis de la Terre zijn er 169 lokale besturen die zich tegen TTIP hebben uitgesproken.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be