OM bekijkt ‘Nashville-verklaring’ op strafbaarheid

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de Nashville-verklaring strafbaar is. Mocht dat het geval zijn, dan volgt er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek.

In de Nashville-verklaring worden ‘met een verslagen hart en een gebroken stem, maar op onwrikbare Grond’ homoseksualiteit en ’transgenderisme’ afgewezen als zijnde in strijd met God’s geboden. Bovendien wordt beweerd dat homoseksualiteit een te genezen aandoening is. Acceptatie van homoseksualiteit zal volgens de ondertekenaars van de verklaring onherroepelijk leiden tot de ondergang van de westerse beschaving.

De verklaring is opgesteld door 150 evangelische leiders uit het achterlijkste en meest reactionaire deel van de VS. Geen wonder dus dat SGP-leider Kees van der Staaij de verklaring onmiddellijk ondertekende.

Op sociale media – en overigens ook in de reguliere pers – kregen Van der Staaij en de andere ondertekenaars de afgelopen dagen bakken kritiek over zich uitgestort. Opmerkelijk, want op zich bevat de verklaring niks nieuws, deze opvattingen worden in de kringen waarin Van der Staaij verkeert al sinds mensenheugenis verkondigd.

Inmiddels is er een sterke tegenbeweging op gang gekomen. In Amsterdam hebben de protestantse kerken uit protest de regenboogvlag gehesen. Ook de Vrije Universiteit heeft inmiddels nadrukkelijk afstand genomen van de Nashville-verklaring. De VU gaat ‘in gesprek’ met de hoogleraar en docent die de verklaring hebben ondertekend.

Op Facebook schrijft CU-leider Gert-Jan Segers:

Ik heb de Nashville Verklaring niet ondertekend omdat ik bang ben dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze Verklaring. Het gesprek daarover is belangrijk, raakt mensen en moet daarom – wat je opvatting ook is – respectvol en open gevoerd worden. Ik zie ook niet hoe homo’s – binnen en buiten de kerk – met deze Verklaring geholpen worden. Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do’s en don’ts, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem. Wie je ook bent. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.

Van der Staaij is zich echter van geen kwaad bewust. Op de site van de SGP stelt de voorman van de SGP zich onverkort op achter de verklaring: “De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring”.