Oefenen voor moord in een nagebouwd (o toeval!) Arabisch dorp

Vorig jaar zomer toen genocide-staat Israël bezig was met haar moorddadige campagne die duizenden mensen het leven kostte – waaronder meer dan vijfhonderd kinderen – was er in Nederland en elders in de wereld veel en terechte verontwaardiging.
Zo gingen in Rotterdam vorige zomer mensen de straat op die borden met zich meedroegen waarop vergelijkingen werden gemaakt tussen het zionisme en het nazisme.
Dat was voor het Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (die graag verkeert in kringen waar men verdrinkende vluchtelingen bespot en uitscheldt alsook droomt over een massale ebola-uitbraak met daarachter natuurlijk de gedachte dat door dat virus gestorven vluchtelingen in elk geval niet naar Europa komen. Kringen waar men verder moslims als Untermenschen beschouwt die niet dezelfde rechten mogen hebben als anderen) aanleiding samen met zijn CDA-collega van Toorenburg te schreeuwen en te tieren dat het een lieve lust was over die demonstranten die iets te meldden hadden wat Segers en zijn vrienden niet wilden horen en waar ze hem in zekere zin een spiegel mee voorhielden.
Zij maakten zich schuldig aan ‘zwaar terroristische uitingen’ aldus het genoemde tweetal uit die vergaarbak van moreel ontspoorde schreeuwers.

Als het dragen van een bord tijdens een legitieme demonstratie met daarop een evenzo legitieme mening al bestempelt wordt als een vorm van ’terrorisme’ roept dat de vraag op wat een zogeheten ‘warrior weekend’ in Polen dan wel niet is. Iets waar hier actief door een zekere Maarten in zijn hoedanigheid van ‘contact persoon Israeli Tactical School’ voor aan de weg getimmerd wordt.
Dat geweldsgeile randdebielen die hun jongensjaren van het cowboytje spelen kennelijk nog niet ontgroeid zijn en onder leiding van voormalige Israëlische militairen hun geweldsfantasietjes nog een keer kunnen bevredigen is alarmerend.
Zo mogelijk nog alarmerender wordt het als ook nog eens blijkt dat er soldaatje gespeeld wordt in een nagebouwd Arabisch dorp.
Wat heeft men voor? Waarom? Oefenen voor het plegen van massamoord op Arabische en andere niet welgevallige burgers?

Bovenal: hoe kan het dat op basis van slechts een telefoontje en een vermoeden gezinnen uit elkaar gerukt worden omdat een of meer leden voornemens zouden zijn zich aan te sluiten bij ‘de jihad’ (een vermoeden dat gewoon op niks gebaseerde laster bleek te zijn) en dit soort gajes aantoonbaar en in het volle aangezicht van de wereld en dus ook van de AIVD ongestoord mag doen alsof het eerdaags Arabische dorpen werkelijk gaat uitmoorden?
De opmerking van de eerder genoemde flinkerd Maarten dat er op gelet wordt dat iemand (citaat) “niet bij extreme ideologische bewegingen is aangesloten” (einde citaat uit boven aangehaalde bron) is wat mij betreft bullshit als je dat nagebouwde Arabische dorp in beschouwing neemt.
Gelden anti-terrorisme wetten slechts voor moslims of degenen die als zodanig beschouwd worden?
Mij lijkt in elk geval dat in tegenstelling tot wat het geval was bij die demonstranten van vorig jaar er hier inderdaad sprake is van ‘zwaar terroristische uitingen’ (en zelfs van het voorbereiden en samenzweren tot het plegen van terreurdaden) maar ik weet vrijwel zeker dat we beide genoemde Tweede Kamerleden plus een heleboel andere slechts door haat jegens islamitische medeburgers gedreven apologeten van genocide-staat Israël er niet over zullen horen.