[Observant] Donateurs gezocht … Donateurs bedankt

Beste mensen


Buro Jansen & Janssen bestaat al ruim twintig jaar. Jaren waarin we politie, justitie en inlichtingendiensten kritisch volgen en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geven. We publiceren over uitbreiding van bevoegdheden en repressieve wetgeving. We zijn een vraagbaak voor burgers, politici, journalisten en onderzoekers, en soms een steungroep voor mensen die ongewild gevolgd of vervolgd worden. .

In de afgelopen decennia hebben we veel  gepubliceerd zowel op papier als op internet. Omdat de overheid op steeds meer terreinen oprukt, blijft het bureau mensen bijstaan en diepgravend onderzoek doen.
Dagelijks vormt ons kantoor een vraagbaak voor mensen die klachten hebben over de politie, voor actiegroepen die te maken hebben met informanten, burgers die inzage willen in hun politie of AIVD dossier, journalisten, studenten en wetenschappers. Naast onze eigen site www.burojansen.nl  beheren we een hele serie websites, gericht op diverse doelgroepen zoals www.identificatieplicht.nl www.preventieffouilleren.nl  en www.justitievrijheidenveiligheid.nl . Op www.openheid.nl  kunnen mensen informatie vinden over inzage in hun dossiers en www.openbaarheid.nl  kunnen mensen de Wob procedures van Jansen volgen of zelf aan de slag gaan. Via onze nieuwsbrief de Observant worden daarnaast 1.000 mensen bereikt en gratis magazines worden verspreid in een oplage van 100.000.
Onderzoek gedaan door Buro Jansen & Janssen bestaat uit het interviewen van slachtoffers van de overheid, gesprekken met advocaten en hulpverleners, het opvragen van documenten met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) en archiefonderzoek.

Wat heeft Buro Jansen & Janssen in 2011 gedaan:
– Er zijn drie elektronische nieuwsbrieven verschenen met artikelen over: benaderingen in de dierenrechten beweging, benadering rond activisten tegen vliegveld Twente, benaderingen in de kraakbeweging, Shell, over Paul Kraaijer, openbaarheid en de Wob, preventief fouilleren, afluisteren in India, wie controleert de politie en andere onderwerpen.
– De bestaande websites werden onderhouden, dit zijn op dit moment www.burojansen.nl ,www.preventieffouilleren.nl www.identificatieplicht.nl www.openheid.nl
– www.openbaarheid.nl is verder uitgebouwd met allerlei nieuwe wobverzoeken over protestenten tegen gevangenissen voor vluchtelingen en illegalen, de g8 top in Gleneagles, de G20 top in London, Swift, kraken in Groningen, een actiegroep in Bergen op Zoom die last heeft van de politie, inlichtingenhandelingen rond activisten tegen het vliegveld Twente, studentenprotesten en benaderingen van studenten, welke bedrijven werken met de overheid samen, Welke relatie heeft Blackwater met de Nederlandse overheid, Paul Kraaijer en infiltraties in politieke partijen en andere verzoeken. Deze verzoeken worden tot het laatste toe uitgeprocedeerd om het voor andere mensen eenvoudiger te maken. Dit lijkt ook vruchten af te werpen aangezien steeds meer mensen zelf de Wob gaan gebruiken. Het gaat om honderden wobverzoeken.
– Het onderzoek naar preventief fouilleren is voortvarend verder gegaan in Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Dit onderzoek nadert langzaam zijn einde.
– In 2010 is een papieren magazine over de Europese politie en justitie samenwerking in een oplage van 100.000 afgekomen en verspreid. Deel van die verspreiding is ook in 2011 doorgegaan, bijvoorbeeld ook in België. De nieuwe website over die samenwerking, justitievrijheidenveiligheid.nl is langzaam ingevuld.
– Er is een rapport verschenen over Israëlische private inlichtingen en beveiligingsbedrijven en hun relatie met de Nederlandse overheid, Security Industry: links between Israel and the Netherlands? an inventory.
– In 2011 zijn er honderden mensen geholpen met hun klachten over politie, justitie en inlichtingendiensten. Voor sommige mensen zijn langere procedures begonnen zoals over dienstweigeren in de jaren vijftig en getuigenbescherming in de jaren negentig.

Op dit moment doen we  onder andere onderzoek naar preventief fouilleren (website en magazine), Europese Arrestatie Bevel en informatie-uitwisseling in de Europese Unie (website en magazine), , politieoptreden op Dance feesten, kraken en ontruimingen in Amsterdam, ideologische misdaad, openbaarheid in het algemeen (website), radicalisering (boek) en verschillende andere onderwerpen. Onderwerpen waarover in het verleden is gepubliceerd worden nog steeds gevolgd en waar nodig becommentarieerd zoals cameratoezicht, identificatieplicht, vluchtelingen en de AIVD, AIVD en activisten.

Voor 2012 hebben wij de volgende plannen:
– vier elektronische nieuwsbrieven, waarvan een al is gelanceerd
– afronden van het onderzoek naar preventief fouilleren
– een magazine over preventief fouilleren
– Engelstalige versie van magazine over Europese politie en justitie samenwerking
– een nieuwsblog met headlines van interessante artikelen die dagelijks bij jansen binnenkomen
– een website over de inlichtingendiensten waarbij zowel de artikelen van jansen, het onderzoek als de stukken die op dit moment openbaar worden gemaakt samenkomen. Met een aantal mensen proberen wij het archief van de inlichtingendiensten openbaar te krijgen
– een project website waarbij wij de informatie achter de Wikileaks cables boven tafel proberen te halen
– natuurlijk meer wobverzoeken en inzage verzoeken dan de vorige jaren en meer onderzoek.

Spraakmakende publicaties van Buro Jansen & Janssen uit het verleden waren Luisterrijk (over afluisteren in Nederland), Onder Druk (over terrorismebestrijding), magazines over identificatieplicht en terrorismebestrijding, Misleidende Methoden (vluchtelingen benaderd door de AIVD) en Snuffelstaat over de toenmalige BVD.

Dit alles kost veel geld en geduld. Het geduld kunnen wij opbrengen, voor het geld doen wij bij deze een beroep op u. Jansen en Janssen is volstrekt onafhankelijk en ons werk wordt volledig gesteund door donateurs. Maak het werk van Jansen ook de komende twintig jaar mogelijk en wordt donateur.
U kunt ons steunen door uw gift over te maken op gironummer 603904 ten name van Stichting Res Publica te Amsterdam. Stichting Res  Publica is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, giften zijn daardoor voor de donateur aftrekbaar van de belasting.

Wilt u deze brief doorsturen naar uw vrienden of kennissen?

Alvast bedankt en een vriendelijke groet


Buro Jansen & Janssen
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
Steun het werk van Jansen & Janssen.
Wordt donateur!
Giro 603904 tnv Stichting Res Publica, Amsterdam