Obamacare niet weggestemd: progressieve overwinning?

Donald Trump en Paul Ryan hebben bakzeil moeten halen. De president en de aanvoerder van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden trokken vrijdag 24 maart de Republikeinse zorgwet terug waarmee ze de wetgeving die onder president Obama was ingevoerd en die dan ook Obamacare genoemd werd, wilden vervangen. Dat deden ze pal voor de stemming daarover in het Congres, een stemming waarin ze hoogstwaarschijnlijk m een meerderheid tegen hun zorgplannen zouden krijgen. Weg Republikeinse zorgwet dus, voorlopig althans. Is het nu feest? Dat is maar hoe je het bekijkt. Er is inhoudelijk reden voor enige opluchting. Er is strategische reden tot grote zorg.

Obamacare blijft, een drastische verslechte ring voor tientallen miljoenen mensen blijft achterwege. Maar erg veel vreugde biedt de status quo niet. Obamacare houdt in dat in principe iedere Amerikaan verplicht is om een ziektekostenverzekering af te sluiten. In de praktijk zijn er nogal wat uitzonderingen. En er zijn meer problemen. Het gaat om zorgpolissen die mensen kopen bij commerciële verzekeringsbedrijven op een door de overheid geregisseerde markt. Die polissen zijn veelal duur. En ze dekken lang niet alles.

Anders gezegd: miljoenen mensen zijn op kosten gejaagd voor een ziektekostenverzekering waar je, als het er op aan komt, lang niet altijd wat aan hebt. Voor de hoge premies heeft Obamacare wel voorzien in een soort zorgtoeslag maar het blijft allemaal behelpen. Verzekeringsmaatschappijen – via overheidssubsidie voorzien van miljoenen extra klanten, zonder dat daar heel veel verplichtingen tegenover staan – waren de grote winnaars in Obamacare. Dat stelsel was ook in nauwe samenspraak met het betreffende bedrijfsleven op poten gezet.

Maar, hoe onbevredigend ook, Obamacare behelsde een erkenning van het idee dat gezondheidszorg geen gunst was, geen voorziening die gereserveerd was voor wie kon betalen, maar een door de maatschappij – weliswaar via staat en bedrijfsleven – gegarandeerd recht. En het gaf een zekere dekking voor tientallen miljoenen armere mensen die zonder Obamacare helemaal geen dekking hadden. Het was als een gammele woning, tochtig en met lekkage in het dak. Maar het was altijd nog minder erg dan verplicht overnachten in de open lucht tijdens de winter.

Wat hield het Republikeinse plan in? Niet helemaal de afbraak van die metaforische woning. Wel een verdere verslechtering: in plaats van tochtige kieren werden nu als het ware hele ramen er uit geslagen zodat de gure wind naar binnen blies. En de lekkages werden niet alleen niet gerepareerd, maar zelfs systematisch uitgebreid.

Metafoor terzijde, dit was volgens een BBC-samenvatting het Republikeinse voornemen: verlaging van de subsidie op zorgkosten, die zorgtoeslag; toestemming voor verzekeringsmaatschappijen om de premies voor ouderen te verhogen; bezuinigen op Medicaid, een gezondheidsstelsel voor arme mensen; geen straf meer opleggen aan mensen die geen verzekering afsluiten; een jaar lang geen subsidies meer voor Planned Parenthood, een gezondheidsvoorziening gericht op vrouwen; het schrappen van de vereiste dat verzekeraars bepaalde voorzieningen minstens moeten dekken. Kortom: minder zorg voor je polis, die voor veel mensen nog duurder werd ook, en een extra aanval op de gezondheidszorg voor vrouwen, en oudere mensen.

Consequentie zou zijn dat er na verloop van tijd wee tientallen miljoenen mensen méér zonder gezondheidsverzekering zouden rondlopen, blootgesteld aan het risico om vanwege gezondheidsproblemen acuut in enorme geldnood te komen, of erger. Het Congressional Budget Office kwam op 13 maart met cijfers. Volgens deze instelling zou bij invoering van net Republikeinse plan al na een jaar 14 miljoen mensen hun ziektekostendekking kwijt zijn, In 2016 zouden in totaal zelfs 56 miljoen mensen zonder ziektekostenverzekering zitten, tegen 28 miljoen als Obamacare bleef bestaan. Let trouwens op dat laatste cijfer. Het idee dat Obamacare zorgverzekering ‘voor iedereen’ garandeert, is onjuist. Maar met het Republikeinse plan zou het van kwaad tot aanzienlijk erger worden. Ja, dat mensen opgelucht zijn dat dit ellendige plan nu niet doorgaat, is helemaal niet gek. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr