O tijd, die komt

O tijd, die komt – hoe ver uw werklijkheden
Nog weg zijn van dit schemerend bestaan,
Hoe ver de wegen uit dit heilloos heden
Naar ’t heilig land van uw beloften gaan,-
Gij woont bij ons, gij weeft door al de nachten,
Die ons de dagen zijn, uw zekerheid,
Gij zijt het stralend doel onzer gedachten,
Gij zijt de ster, die onze ziel geleidt!

HENRIËTTE ROLAND HOLST – VAN DER SCHALK

– Uitgelichte afbeelding: Door Michel de Klerk – http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=rola003, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1416682