Nummer een in je hart

The Monitors, een van de verwaarloosde groepen uit de Motown-omgeving. Dit is een Northern Soul-classic die ik mij evenwel herinner uit tijden toen Caroline nog geen payolastation was (dat was het van de herfst van 1966 tot het eind in 1968).


Number one in your heart, 1966

Een cover door een (grotendeels) zwart-Amerikaanse groep woonachtig en werkzaam in Engeland. Eveneens Northern Soulclassic.

Herbie Goins and the Nigh(t-)timers, 1966.

Ironie: in de dagen dat hitnotities er nog toe deden kwamen de Monitors hiermee maar liefst op 100 in de VS-top-100. Gerechtigheid is ver te zoeken in Hitland…