NuitDebout – tweemaal mei

Een montage, waarbij evenwel de arbeiders van toen en van nu buiten beeld blijven. Er zijn overeenkomsten tussen 1968 en 2016 maar uiteraard ook grote verschillen. En dan bedoel ik niet dat er in 1968 nog geen kleurentv was.

Je n'invente rien, je redécouvre. from PRØN on Vimeo.