Nu weten we waarom Ten Broeke niet ministeriabel werd bevonden

Zijn naam zoemde rond voor het ministerschap op buitenlandse zaken, maar daar zette de VVD andere kneuzen op. Ten Broeke had een zaakje om zich heen, en HP/DeTijd had er meer over inmiddels.

Een destijds 25-jarige medewerkster van de VVD-fractie heeft Kamerlid Han ten Broeke beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouw deed de aantijging eind juni 2013 in een persoonlijk gesprek met toenmalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Een integriteitsonderzoek naar de kwestie werd door de VVD niet openbaar gemaakt. Het toen 44-jarige Kamerlid en de betrokken medewerkster hebben bovendien een schriftelijke overeenkomst opgesteld waarbij geheimhouding over de beschuldiging is afgesproken, zo bevestigt Halbe Zijlstra tegenover HP/De Tijd. Het Kamerlid zelf geeft in een reactie toe dat er slechts sprake is geweest van een relatie met een medewerkster die ‘niet gelijkwaardig was’. Hij erkent dus dat hij daarmee een grens heeft overschreden en heeft ‘besloten zijn Kamerlidmaatschap op te zeggen’.

Het hele artikel.

De verklaring van zijn onmiddellijke aftreden – let wel, dat is niet vanwege de affaire, maar omdat die inmiddels de pers heeft gehaald – staat hier.

Twee op een dag, en de dag is nog niet om…