(Northern) Soulklassieker du jour: When you’re young and in love

Geef toe, je hoeft niet jong en zelfs niet verliefd te zijn om te smelten bij deze van Ruby and the Romantics uit 1964.

Eerlijk gezegd kende ik dit schitterende origineel niet, hoewel ik wel meende iets te herkennen toen de Marvelettes er een hit in het VK mee hadden in 1967. Ik was toen jong en HEEL ONGELUKKIG, zo mooi ongelukkig als je alleen kunt zijn als het ook wel meevalt – wat je pas als ouwe zak later kunt constateren.

Bemint elkander, mensen!