(Northern) Soulklassieker du jour: Bumble bee

In het Engels maakt men eigenlijk geen onderscheid tussen bijen en hommels, en zo kan het misverstand opgewekt worden dat de laatstgenoemde dieren agressieve steeksters zijn (ze zijn altijd vrouwelijk, de bolle brommers op de bloemen). Maar het loopt lekker – eerst het origineel, de Tads, 1960.

Hier is de female bumble bee evil geworden:

Lavern Baker, ook 1960

In de wetenschap dat ik Onze Stichter er een plezier mee doe deze Engelse “witte” covers. Deze kende ik nog niet, de hommel is verdwenen. Politiek correct! Billy Fury, 1963

Deze daarentegen heb ik pas een halve eeuw en ik zou gezworen hebben dat de Seachers “a needle bumble bee” zongen – prikinstrument tenslotte. Wat ik zeker weet is dat op mijn 45-single op het eind “bzzz” wordt gezegd. Niet in dit filmpje…