Nobelprijs voor de Vrede voor Greta Thunberg

Het Franse groene burgerinitiatief Nouvelle Donne is deze actie begonnen, die wij van harte ondersteunen.

Een petitie om het Noorse Nobelcomité uit te nodigen zijn volgende Nobelprijs voor de Vrede uit te reiken aan de jonge Zweedse groene militant GRETA THUNBERG, wier interventies voor het milieu indruk hebben gemaakt op de internationale gemeenschap.

Het is nu als waarheid aangetoond dat de menselijke activiteiten verantwoordelijk zijn voor versnelde klimaatverstoringen. De gevolgen hiervan zijn al te voelen op het leven, waarbij soms onomkeerbare inbreuken op de biodiversiteit worden gemaakt. De opwarming gaat gepaard met een vermenigvuldiging en versterking van klimaatcatastrofes met in hun kielzog verwoestingen en de verplaatsing van miljoenen slachtoffers van de klimaatverandering. De levensomstandigheden van de mensheid worden eveneens getroffen, en we zijn misschien de generatie die verantwoordelijk is voor onze verdwijning op middellange termijn.

Deze vaststelling zou voor een mondiale opschudding moeten zorgen. We moeten constateren dat de regeringen, als verlamd door de omvang van het probleem, niet de maatregelen hebben genomen die nodig zijn. De aanbevelingen van de COP21 – hoe bescheiden ook – zijn niet in handelingen omgezet. Inmiddels is de burgersamenleving van de vijf continenten in beweging gekomen en heeft zij talrijke acties ondernomen, die van harte begroet dienen te worden.

Een van deze acties is opmerkelijk door haar kracht: die van GRETA THUNBERG. Deze adolescente, die behoort tot de generatie die noodzakelijk de gevolgen van deze toestand zal ondergaan, heeft zich gericht tot de volwassenen die ervoor verantwoordelijk zijn. Bovendien voert GRETA THUNBERG sinds haar kindertijd actie voor het behoud van onze levensvoorwaarden met een aanstekelijke vastberadenheid.

GRETA THUNBERG heeft buiten de COP24 zeer harde en zeer gerechtvaardigde woorden gericht aan de regeerders, zij wees hen op hun verantwoordelijkheid en verweet hen hun gebrek aan vilwassenheid. Dit parool moet worden opgenomen en verspreid. De NOBELprijs voor de Vrede kan hieraan bijdragen.

Daarom vragen wij het NOBELcomité de volgende NOBELprijs voor de Vrede toe te kennen aan GRETA THUNBERG.

Tekenen!