No collusion? Yes, collusion!

Ondanks het neurotische “No Collusion!” gebrul van Trump in ongeveer de helft van zijn tweets lijkt het toch steeds meer een geval van “Yes, Collusion!” te worden.

Afgelopen vrijdag werd het zogenaamde Defendants Sentencing Memorandum van Trumpcampagnemedewerker George Papadopoulos openbaar gemaakt. Papadopoulos was een van de eerste arrestanten van de FBI wegens het liegen tegen de FBI over zijn contacten met Russen, en heeft dit later ook toegegeven. Hij heeft toen een deal gemaakt met Mueller waarbij hij mee zou werken met het onderzoek. Meestal gebeurt dit in ruil voor het niet tot uit den treure vervolgd te worden voor echt àlle zaken waarop men iemand zou kunnen pakken.

Aanvankelijk was het verhaal dat hij voorjaar 2017 ‘slechts’ in opdracht van Sam Clovis – destijds medevoorzitter van de Trumpcampagne – contact zou hebben moeten leggen met agenten van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken (lees dat hele relaas hier), maar gezien het memorandum lijkt het erop dat Donald Trump en Jeff Sessions hier wel degelijk ook van op de hoogte waren, en zij dus bewust contact hebben willen leggen met de Russen voor die emails van Clinton. Dus zou het wel degelijk een geval van samenwerking – collusion – betreffen, alhoewel de echte misdaad beschreven staat als “Conspiracy against the United States” of “Conspiracy to defraud the United States”.

Het feit dat dit in dit memorandum staat, wijst er volgens Hoogleraar Rechten (en voormalig advocaat) Seth Abramson op dat Mueller Papadopoulos op dit punt gelooft en het ook als uitgangspunt heeft.

Lees zijn verhelderende thread over de betekenis van dit memorandum: