Nijmegen: nuttige lessen rond belangrijke bijeenkomst

In Nijmegen vond op 25 oktober een bijeenkomst plaats waarin mensen spraken over de vraag hoe ze op scholen en dergelijke de racistische Zwarte Piet-figuur ter discussie konden stellen. Het was een belangrijke gebeurtenis, vanwege dat onderwerp, vanwege de plaats waar die plaatsvond en vanwege gebeurtenissen bij de ingang van de plek waar de bijeenkomst plaatsvond.

Eerst het onderwerp. De Zwarte Piet-figuur is een racistische karikatuur. De verwijzingen in die figuur naar slavernij is onmiskenbaar. Terecht voeren mensen dan ook campagne hiertegen. Dat raakt een open zenuw, want in het land van de ‘Gewone, Hardwerkende Nederlander’ blijft zoiets niet onbestraft. Jerry Afriyie, één van de gangmakers van het anti-Zwarte Piet-verzet, is bij afschrikwekkend voorbeeld herhaaldelijk hardhandig gearresteerd – en zelfs veroordeeld wegens wat geweld tegen een agent werd genoemd. Bij herhaling arresteerde de politie tientallen actievoerders bij anti-Zwarte Piet-protesten: in 2014 in Gouda, in 2016 in Rotterdam. Het is een felle strijd, en het is belangrijk dat we die strijd verder doorzetten.

Dat is niet alleen een kwestie van demonstratieve acties. Vooral ook het aanzwengelen van discussie op scholen is belangrijk. Dat aan Sinterklaasvieringen nog steeds Zwarte Pieten worden ingezet, is nog veel te vanzelfsprekend, De bijeenkomst in Nijmegen, georganiseerd door de linkse groepering Doorbraak, beoogde te helpen bij de vraag hoe je dat als ouder bijvoorbeeld kan doen bij een school waar jouw kind aan het Zwarte Piet-racisme wordt blootgesteld. Dat alleen al maakte de bijeenkomst van belang. Dat die bijeenkomst ver buiten de Randstad plaatsvond, in Nijmegen, is extra belangrijk. In Amsterdam staat de Zwarte Piet-traditie inmiddels flink onder druk, elders in randstad en omstreken eveneens. Buiten de Randstad gaat het vaak trager, moeizamer. Dat maakt het initiatief om in Nijmegen samen te komen rond dit thema extra waardevol.

Het blijkt intussen helemaal niet vanzelf te spreken dat je zo’n bijeenkomst ongestoord kunt houden. Bij de ingang doken fascisten op, actief onder het etiket Nijmegen Rechtsaf. Deze groep heeft connecties met Identitair Verzet, een al langer bestaande, sluw opererende fascistenclub.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr