Nieuwsuur: Kritiekloos slijmen dat het er vanaf druipt #ThisIsACoup

Wanneer de media samenspannen met de politieke machthebbers ten behoeve van de banken om hele volkeren te reduceren tot slavernij, dan is dat fascisme.
Meerdere keren heb ik daarom gezegd dat als je een betere wereld wil, je beter om te beginnen niet naar Marcel Gelauffs voorleeshalfuurtje om 8 uur ’s avonds kunt kijken. Want je wordt belazerd en vergiftigd waar je bij staat.
Wat de zogeheten mainstream media doen is niet het brengen of duiden van nieuws en gebeurtenissen. Wat ze bedrijven is terrorisme: het structureel mensen hersenspoelen en angst aanpraten.
Dat geldt uiteraard voor de propaganda van de NOS als geheel en dus bijvoorbeeld ook voor Nieuwsuur waarin afgelopen dinsdag een ‘interview’ met Jeroen Dijsselbloem.

Mijn god! Het was van een niveau nog oppervlakkiger en kritieklozer dan het ‘Excellentie, hebt u een goede reis gehad?’ van pakweg 70 jaar geleden toen Willem van den Berge, naar men zei ‘journalist’, premier Louis Beel op 8 mei 1947 opwachtte op het vliegveld in Indonesië.
Niets over het dreigement van Dijsselbloem van afgelopen februari aan het adres van Varoufakis, niets over hoe Nederland de belastingontduiking door Griekse vermogenden en bedrijven faciliteert als het belastingparadijs dat Nederland is, niets over het IMF rapport waarin de vloer wordt aangeveegd met de analyses van de zogeheten Eurogroep en niets over het feit dat meer dan 90% van al dat zogenaamde geld dat naar Griekenland zou gaan en in het verleden gegaan zou zijn ten eerste helemaal niet bestaat en ten tweede dat van al die miljarden (die uit het niets gecreëerd gaan worden en waar gewone Grieken zich de pleuris voor mogen gaan werken, tot ver in komende generaties) het overgrote deel in de bodemloze put verdwijnt van de banken en niet ten goede komt aan de zo noodlijdende Griekse burgers, voor wie dit akkoord, volgens Dijsselbloem, tot minstens twee, drie keer toe fantaaaaaaaaaaaaaaastisch is!

Ook niets over de recente opmerking van diezelfde Varoufakis dat er nooit een inhoudelijk gesprek op basis van argumenten mogelijk geweest is en dat ‘austerity’ – de politiek van collectief straffen in weerwil van de Vierde Geneefse Conventie die dat bestempelt als een oorlogsmisdaad – niets anders is dan een ideologische keuze die met de economische realiteit niets van doen heeft en zeer zeker geen problemen oplost maar ze alleen verergert.
Maar wel de Telegrof-tokkieretoriek voor randdebielen en andere geestelijk gemankeerden dat luidt ‘Hoppa, weer zoveel miljard naar de Grieken.’
Want dat bekt zo lekker, even als het frame dat ‘de Grieken boven hun stand geleefd hebben’ (met de nadruk op ‘de’). Plus geleuter over stropdassen.
Je hoeft niet eens heel erg cynisch of zwartgallig te zijn als je constateert dat dit kwartiertje slijmen dat het er vanaf druipt met Dijsselbloem door Karhof (die wellicht ooit een mooi baantje als ‘voorlichter’ op een of ander ministerie hoopt te krijgen) en dat bedoeld is om een oorlogsmisdaad mooi te praten, gewoon bol staat van de hate-speech jegens het Griekse volk.
Het is voor wat betreft het niveau van het Nederlandse journaille (misschien moet ik het de ‘Propaganda Kompanien von Schäuble’ noemen) nog erger dan 1947 en dat wil wat zeggen.

Wat ook veelzeggend is: de Griekse media – die allemaal in handen zijn van een paar families en (niet verrassend) in de aanloop naar het referendum van 5 juli massief voor ‘Ja’ ‘ijverden’ (hun terrorisme bedreven) worden voorwerp van justitieel onderoek vanwege juist hun pro-‘Ja’ berichtgeving.
Maar het meest veelzeggende is dat de junta – eerder ’troijka’ en nu geloof ik ‘de instituties’ genoemd – in alle jaren dat steeds meer Grieken uit de vuilnisbakken moesten eten om simpelweg te overleven, opvallend mild was voor diezelfde media.
Wanneer de media samenspannen met de politieke machthebbers ten behoeve van de banken om hele volkeren te reduceren tot slavernij, dan is dat fascisme. Zowel in Griekenland als Nederland als overal elders.