Nieuwe progressieve denktank Minerva: surfen tegen de rechtse golf in

Maandag werd de nieuwe progressieve denktank Minerva boven de doopvont gehouden. “Via onderbouwde studies en scherpe opinies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat”, zo stellen de oprichters.

“Een nieuwe progressieve denktank, ja, daar is zeker en vast nood aan”, zo stelt Ferre Wyckmans, de voorzitter van het dagelijks bestuur van Minerva, tijdens de persvoorstelling. “We leven in een tijd waarin beweerd wordt dat het onderscheid tussen links en rechts voorbijgestreefd is en waarin voortdurend gescandeerd wordt dat er geen alternatief is. Tegelijk zien we dat een rechtspopulistische golf Europa overspoelt. Met Minerva willen we daar tegen ingaan. We opereren binnen de brede progressieve beweging, zullen informeren, sensibiliseren en zo proberen te wegen op het maatschappelijke debat.”

“In de eerste plaats zullen we via wetenschappelijke bijdragen en de popularisering daarvan proberen invloed uit te oefenen”, verduidelijkt Sacha Dierckx, die samen met Matthias Somers vaste wetenschappelijke medewerker wordt van Minerva. “Daarnaast zullen we ook regelmatig opiniebijdragen leveren”.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be