Nieuwe poot van DiEM25 in oprichting in de vorm van een politieke partij

De pan-Europese beweging DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) heeft via een stemming besloten tot vorming van een electorale vleugel. Liefst 92 procent van haar leden koos ervoor. Deelname aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 is in eerste instantie het doel. Daarna, als de omstandigheden in een land rijp zijn, zullen politieke partijen onder auspiciën van DiEM25 in haar volledigheid in diverse lidstaten meedoen. Voorjaar 2018, een jaar voor de stembusgang, zal de aftrap voor de Europese verkiezingscampagne zijn.

Het programma kent vooralsnog twee kerntaken:
a) stabilisering van de eurozone door maatregelen die kunnen worden genomen zonder verdragsveranderingen of vorming van nieuwe instellingen;
b) nauwere integratie bewerkstelligen van alle EU-landen.

Het eerste punt verwijst naar het de facto faillissement van Griekenland en dat van mogelijk andere lidstaten in de eurozone. Daarvoor dienen humane regelingen te worden getroffen.

DiEM25 is vooralsnog voorzichtig in haar politieke positionering. De leden moeten nog over het programma debatteren. Lorenzo Marsili, een van de initiatiefnemers van DiEM25, noemt belastingontwijking door multinationals, migratie, klimaatverandering en transformatie van de neoliberale globalisering als speerpunten. De keuze van issues en de verwoording ervan geven een hint voor de politieke opstelling.