Nieuwe oorlogsverklaring kabinet aan huurders

‘Huurders het haasje’ kopt de Telegraaf vandaag, en dat is bij uitzondering  nu eens volledig terecht. Volgens de Telegraaf gaat het kabinet flink snijden in de huurtoeslag en zullen vooral huurders in de iets duurdere woningen daarvan de pineut zijn.

Stef_Blok_2013_03
Minister Blok van Wonen Foto: Wikipedia

Het kabinet  wordt al enkele jaren geconfronteerd met forse tegenvallers bij de huurtoeslag. Voor dit jaar dreigt opnieuw een tekort van 200 miljoen, terwijl het tekort van vorig jaar – eveneens 200 miljoen – nog niet eens is weggewerkt.

Om dit inmiddels bijna structurele tekort aan te pakken wil minister Blok van Wonen de zogeheten kwaliteitskorting verhogen. De kwaliteitskorting wordt toegepast wanneer de huurprijs boven een bepaalde grens uitkomt. In 2012 is die grens al eens met 10% verhoogd en er zit dus een nieuwe verhoging aan te komen. Dat betekent dat huurders in de duurdere woningen straks met een flinke korting geconfronteerd gaan worden.

De maatregel is uitermate cynisch omdat het kabinet zélf voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het toenemende beroep op de huurtoeslag. Alle verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen sinds 1 januari 2014 een heffing over de waarde van hun huurwoningen. Deze heffing geldt voor alle woningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (in 2016  € 710,68 per maand). Geheel voorspelbaar hebben verhuurders deze heffing (deels) doorberekend aan hun huurders. Met name in het duurdere segment van de huursector zijn daardoor de huren flink gestegen. Uiteraard is daardoor ook het beroep op de huurtoeslag toegenomen, een effect dat iedereen behalve VVD en PvdA aan zag komen.

Voor het kabinet is de huursector niets anders dan een melkkoe. De verhuurdersheffing heeft er indirect voor gezorgd dat de laagste inkomens nog eens extra mogen bloeden voor het ‘gezond maken’ van de overheidsfinanciën. Waarom de PvdA hier ooit mee akkoord is gegaan, is voor iedereen een raadsel. Hoe dan ook zal een nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag juist de achterban van de PvdA nóg verder van de partij vervreemden – als dat al mogelijk is. Aan de langzame, publieke poging tot zelfmoord van de PvdA lijkt maar geen einde te komen.