Nieuwe couppoging tegen Corbyn door neoliberalen

De neoliberale vleugel binnen Labour bereidt volgens The Independent een nieuwe coup tegen partijleider Jeremy Corbyn voor. De rechtervleugel van de partij wil het aantal door gemeenteraadsleden benoemde leden in het bestuur van Labour – het National Executive Committee (NEC) – vergroten, ten koste van het aantal rechtstreeks gekozen leden. De eerste groep wordt gezien als rechtser gematigder dan de tweede.

De rechtervleugel van de partij heeft zich nog steeds niet neergelegd bij de linksere koers die de partij onder Corbyn is gaan varen. Eerdere couppogingen mislukten, deels door de incompetentie van de coupplegers, deels doordat Corbyn bij de leden buitengewoon populair is. Een poging van de Blairites Corbyn te vervangen door de brave sukkel Owen Smith liep vorig jaar uit op een publieke vernedering voor Smith: Corbyn werd door de leden met een overweldigende meerderheid opnieuw tot partijleider gekozen.

Het NEC is een machtige instantie: het kan aangesloten organisaties en partijleden royeren en de statuten van de partij herschrijven. Het NEC heeft 40 leden, waarvan er 6 rechtstreeks door de partijleden gekozen worden. De overige leden worden benoemd door de fracties in het Lagerhuis en het Europees Parlement, de vakbonden en andere aangesloten organisaties en door gemeenteraadsleden. De laatsten mogen twee leden aanwijzen. De rechtervleugel wil dit aantal verdubbelen tot vier en tegelijk het aantal rechtstreeks gekozen leden verminderen. De partijbureaucratie en de rechtervleugel zouden daarmee hun greep op de partij verstevigen, de positie van Corbyn ondermijnen en effectief een linkse koers kunnen saboteren.